Nieuwsbrief Nr. 42 - juni 2008

Wondelgem – Dries wat een meevaller !


Slechts negen dapperen trotseerden het slechte weer om te verzamelen aan de prachtige kerk van Wondelgem – Dries uit 1686 en opgedragen aan Catharina van Alexandrië. Heel de omgeving zag er trouwens pico-bello uit. Dat kwam volgens onze An Hernalsteen omdat in 1953 de omgeving, kerk en kerkhof, geklasseerd werd. An gooide meteen een bloempje naar de lokale heemkundige kring die prachtig werk leverde naar het behoud van grafmonument toe. Dat die heemkundige kring niet alleen oog had voor “beroemde beentjes”, zoals An steeds zegt, maar ook voor merkwaardige grafmonumenten, bleek al bij het eerste grafmonument voor Jules Debbaut. Hij was de allereerste postbode van Wondelgem en staat ook zo op zijn grafmonument afgebeeld. Zijn inkomen bleek niet voldoende te zijn daarom oefende hij ook het beroep van kolenhandelaar uit. Hier zagen we ook een beeweg ter ere van de Heilige Markoen die aanbeden werd tegen halsknobbels en … syfilis.
Een eerste groot grafmonument maakte meteen de link tussen Gent en het Antwerpse. Hier ligt Elisabeth de Hemptinne gehuwd met graaf Ignace Moretus.  Zij woonden eerst op Sorghvliedt in Hoboken bij Antwerpen maar toen dit kasteel in 1923 verkocht werd, kochten zij het Hof ter Beke in Wilrijk. Elisabeth’s rouwdienst vond plaats in de Don Boscokerk in Hoboken maar ze werd hier begraven. Deze tak van de familie de Hemptinne week af van de andere familieleden die allen actief waren in de katoennijverheid, zij specialiseerden zich in … motorolie. 
Wat verder zagen we een prachtig voorbeeld van een kindergraf. Ernest de Kerckhove de Denterghem was vrijwilliger bij de keizerlijke troepen van Napoleon. Hij was burgemeester en zetelde in een drietal loges en legde zo de basis voor de familietraditie van burgemeesters en logemensen.
Wat verder grafmonumenten voor rechter Gheldolf en daarnaast de familie Van Steenlandt. Jean Baptist Lummersheim vluchtte vanuit Duitsland met het geld van zijn werkgever. Met dit geld richtte hij een inktfabriek op! Zo wil de legende en zo vertelde ons An. 
Na burgemeester Van Laere kwamen we bij de familie De Loose, voorouders van de familie de Kerckhove de Denterghem. De lichamen van deze familie en nog vele andere families die nu tegen de kerkmuur liggen lagen oorspronkelijk in de kerk. Later werden de grafstenen als fundering gebruikt. Recent werden ze opgeknapt en kregen ze een plaats aan de kerkmuur. Gelukkig werden zo een aantal merkwaardige grafmonumenten van de ondergang gered en in ere hersteld. De Hennau was grootgrondbezitter en notaris. Wat verder Eugene de Hemptinne en Alfons De Grave, oorlogsinvalide. Hyppoliet Rolin was eerst advocaat en werd later minister van openbare werken. Ook op andere fronten zat hij niet stil want hij had liefst 18 kinderen. 
Twee graven in mekaars omgeving voor de gebroeders Van de Woestijne. De ene was bouwmeester de andere was eerst liberaal volksvertegenwoordiger en later werd hij katholiek. Ook het graf Goossens werd gerecupereerd. Een keurig gerestaureerd graf voor Maeterlinck. 
Hij zou volgens onze An Hernalsteen wel eens familie van de schrijver – Nobelprijswinnaar - Maurice Maeterlinck kunnen zijn. 
We eindigden onze tocht met een grafmonument voor drie, in 1942, gefusilleerde mensen. 
Vandaag hadden de afwezigen eens te meer ongelijk want we bevonden ons in een prachtige omgeving en kregen toelichtingen van een ander “beschermd monument”: An Hernalsteen.
 
Jacques Buermans.