Nieuwsbrief Nr. 42 - juni 2008

Campo Santo op woensdag een korte impressie


Ons lid Jacqueline Timmerman pende volgende impressie neer:
 
We waren ongeveer met 15.  Het aantal was moeilijk te schatten want de mensen kwamen van alle kanten toe.
Onder een schitterende zon en een hevige wind was de spraakwaterval van An weer niet te stuiten. Ze heeft ons op een boeiende en grappige manier uitleg verschaft over symboliek, gewoontes en hebbelijkheden van sommige 'bewoners'.
Ik kijk al uit naar haar volgende rondleiding.

Jacqueline Timmerman, ook © alle foto's.