Nieuwsbrief Nr. 42 - juni 2008

Antwerpen deed voor het eerst mee, Gent organiseerde voor de derde maalEen succes


Tot zo ver de verslagen vanuit Antwerpen. We mogen ook zeggen dat voor deze eerste maal de organisatie een succes mag genoemd worden. Het initiatief kwam van onze vzw Grafzerkje maar we kregen al gauw logistiek en andere steun van de stad Antwerpen. Als we de deelnemersaantallen, er werden 13 rondleidingen georganiseerd, overlopen komen we tot een gemiddelde van 20 personen per rondleiding. Tel daarbij nog een groot aantal geïnteresseerden bij die de informatiepanelen bezochten in Berchem en de infostand op Schoonselhof waar ons lid Mieke Versées een diavoorstelling verzorgde die door velen gesmaakt werd. Niet alleen de mensen die aanwezig waren voor of na een rondleiding zagen de voorstelling en de infostand maar ook vele mensen kwamen speciaal opdagen.
 
Gent deed het net iets beter met een gemiddelde van iets minder dan 22 deelnemers per rondleiding. In Gent waren er negen gegidste rondleidingen. Hierna volgen enkele verslagen van deelnemers aan Gentse rondleidingen.
 
Jacques Buermans