Nieuwsbrief Nr. 42 - juni 2008

Merksem mocht op veel belangstelling rekenen


De heer Modest Van Camp, heemkundige kring Merksem, gaf volgende toelichting bij de twee rondleidingen die hij verzorgde:
 
Onze deelneming: zaterdag 31 mei 2008 – Begraafplaats Merksem Van Heybeeckstraat te 14 uur ( tot 17 u.).
Aantal deelnemers: 29
Kringleden: Lia Somers (zuster Annuntiate), Rob Smits (kerkbaljuw – kerkmeester), Modest Van Camp (Broeder van Liefde, gids voor het geheel), Peter Hertoghs (fotograaf van dienst). Zonnig, geen regen of onweer gezien, te warm voor de verkleedpartij.
Onze deelneming: zondag 1 juni 2008 – Begraafplaats Merksem Van Heybeeckstraat te 14 uur (tot 16.30 u.).
Aantal deelnemers: 39
Kringleden: Rob Smits (kerkbaljuw – kerkmeester – fotograaf van dienst), Modest Van Camp (Broeder van Liefde – gids). Bij aanvang van de rondleiding geen zon, bij het eindigen wel, wat met de verkleedpartij van het goede, aldus de warmte, iets te veel was.
 
De algemene indruk van de deelnemers was positief, noemden het een geslaagd initiatief, en voor hen zelf een goede beslissing betreffende deelname aan de namiddagtijdbesteding.
 
Modest Van Camp.
 
Ons lid Frida Cleirbaut maakte volgend verslag:
 
Zondag 1 juni waren we te Merksem om daar de rondleiding mee te maken door dhr. Van Camp van de Heemkundige Kring aldaar. Met zo'n kleine 30 personen werden we vergast op een kennismaking met de geschiedenis van deze begraafplaats en een dertigtal graven werd besproken. Het kerkhof zelf telt 2200 plaatsen en er zijn er nog 600 vrij.

De trip begon bij het graf van dhr. Wagemans door een in pastoorskledij gestoken dhr. Van Camp, via het graf van Sutherland om zo stilletjes de Merksemse bekende lokale personen, straatnamen en pleinen te ontdekken.

Bij het graf van de Broeders van Liefde werd duidelijk waarom onze gids al de gehele tijd in dit pak rondliep. Hij haalde een masker te voorschijn dat op het gezicht van de overleden broeders werd gelegd en zo kregen we een beeld van hoe ze, of wat er nog van overblijft, in het graf ligt.
Het prachtige oorlogsmonument werd niet overgeslagen en gaf een inzicht van de oorlogsperiode in Merksem.
Bij dokter Aug. Borms werd ook stilgestaan en het verhaal over deze controversiële figuur lokte soms binnensmonds commentaar van de omstanders. 

Het grafperk van de burgemeesters en raadsleden zette politiek Merksem even op de kaart.
De rondleiding werd beëindigd bij het graf van Hermanneke Wijns, de nog steeds aanbeden Merksemse voorspreker.
Het was een goede en ontspannende rondleiding en mag zeker herhaald worden.
 
Frida Cleirbaut