Nieuwsbrief Nr. 42 - juni 2008

Mariaburg Met Mariaburg was een “kleine” begraafplaats aan de beurt:


Tweede rondleiding op de lijst van de Europese Week van de Begraafplaatsen was de begraafplaats van Mariaburg. De kleinste van alle Antwerpse begraafplaatsen werd op voortreffelijke wijze gegidst door Anne Mie Havermans, van vzw Epitaaf. Twaalf personen daagden op. Anne Mie startte bij het grafmonument voor Evarina Borst, gehuwd met de heer Sarphati, joods diamanthandelaar. Zij ontfermde zich over de minderbedeelden. Toen in de jaren ’30 de Sarov, Socialistische Arbeiders Radio Omroep voor Vlaanderen, werd gesticht verwierf zij als moeder Sarov de reputatie van kindervriend. Evarina Borst vervulde tevens een belangrijke rol bij de oprichting van het Willemsfonds. In september 1942 werd ze, samen met haar echtgenoot, opgepakt door de nazi’s. Ze was ziek en werd naar het Antwerpse Mariagasthuis overgebracht. Op 21 februari 1943 werd Evarina Borst vrijgelaten. Zij overleed op 31 maart 1943. De nodige fondsen werden bijeengebracht om, met een mooi grafmonument, moeder Sarov te eren. Aan de overzijde, op Brasschaats grondgebied nota bene, wees Anne Mie ons op een perk voor enkele gesneuvelden.
Ook hier weer iemand die overleed op 16 december 1944 bij de bominslag op cinema Rex te Antwerpen. Amper enkele meters verder, op Ekers grondgebied, lag Victor De Bruyne eveneens slachtoffer van dezelfde bominslag. Oudstrijder Bresseleers kreeg een uniek gietijzeren grafmonument. Iets verder wees Anne Mie ons op een tekst van Allan Kardec, de Franse spiritualist, op het graf van De Waele.
...
Daarna kregen we de gehele geschiedenis van de begraafplaats én van Mariaburg te horen aan de laatste rustplaats voor Hendrik Van den Weyngaert. Deze laatste was actief bij de verzekeringen “Antverpia”, stichter van Mariaburg en Rustoord. Hendrik Van den Weyngaert was gemeenteraadslid te Brasschaat en voorzitter van de kerkfabriek te Mariaburg en Rustoord. Op de vroegere begraafplaats had hij een enorm grafmonument. Eigenaardig hoe zulk monument kon verdwijnen. Daarnaast ligt Frans Standaert. Hij kwam om tijdens een ontploffing in de ruiterijschool te Brasschaat. Zoals bij bijna elke rondleiding het geval was kwamen we hier toch weer een afbeelding van de hand van Sylvain Norga tegen zeker.
Een kalvarieberg is de laatste rustplaats voor enerzijds de familie du Bois de Nevele en aan de andere zijde Ferdinand de Baillet Latour. Hij was grondeigenaar met gronden in Brasschaat en in Boortmeerbeek. In 1902 werd hij burgemeester van Brasschaat. Hij liet een nieuw gemeentehuis bouwen. In 1908 werd Ferdinand de Baillet Latour provinciegouverneur van Antwerpen en in 1912 werd hij senator. Op het Brasschaats gedeelte wees Anne Mie Havermans ons op enkele moderne grafmonumenten en een mooi urnenveld. Zij betreurde, terecht, dat op het Ekerse gedeelte deze mogelijkheid niet bestaat.

tekst en foto's : Jacques Buermans