Nieuwsbrief Nr. 42 - juni 2008

Herinhuldiging van twee “eilandjes” op de begraafplaats Schoonselhof


Geloof het of geloof het niet: sommige van onze leden zijn niet opgezet met het “ludieke” dat een aantal van ons voorstaan. En dan krijg ik commentaren op artikels zoals ik al eens durf te plegen of zoals die van Kuifje, onze sterreporter. Daarom dit iets wat “serener” verslag.
 
Vooraleer de herinhuldiging kon plaats vinden was er heel wat werk verzet. In de eerste plaats door onze Christiaan Ketele en zijn team (Vera Engelen en Jef Braeckmans) die ervoor zorgden dat, nadat de firma ARAB de graven voor Pierre Bruno Bourla en Alexis Van Mechelen had gerestaureerd ook de rest van het eilandje AB opgeknapt werd. Om te weten hoe sommige grafmonumenten er vroeger uitzagen volstaat het om eens op www.grafzerkje.be te klikken en dan onder “restauraties” te kijken naar bijvoorbeeld de grafmonumenten voor Steger, Coryn, Engels, Goetschalckx en Van Capellen. De mensen van de begraafplaats gingen zorgen de het eilandje ingezaaid werd maar daar bleek een en ander niet te lukken en toen werd, op de valreep, beslist om grasmatten te plaatsen. Waarvoor onze hartelijke dank. Dit gegeven zette dan weer onze Christiaan aan om ook het tweede eilandje CD voor de herinhuldiging op 26 mei af te werken. Daarbij kregen we de hulp van Marc Coremans, Willem Houbrechts en Louis Van Dijck zodat Frenssen en Alice Nahon er eveneens keurig bijliggen. Voorts kregen we alle hulp van de stad Antwerpen. De dienst protocol zorgde voor bevlagging, een spreekgestoelte met geluidsinstallatie en verzorgde een receptie op het kasteel. Mijn hartelijke dank gaat dan ook uit naar alle mensen die dit hielpen te verwezenlijken.
Maandag 26 mei was het dan zo ver. Meer dan 50 personen deden de moeite om aanwezig te zijn en alzo hun interesse te betonen. Nadat “ceremoniemeester” Johan Veeckman allen welkom heette kwam schepen Philip Heylen aan het woord. Die schetste de figuren van Bourla en Van Mechelen en wees op de goede samenwerking tussen de stad en ook externe partners zoals Multi Development en onze vzw Grafzerkje. Schepen Guy Lauwers ging dan weer dieper in over hoe de nodige contacten gelegd werden. Marleen De Wolf beklemtoonde dat haar firma het een eer vond om voor de restauraties van het grafmonument van de bouwmeester van de Antwerpse stadsfeestzaal haar steentje te mogen bijdragen. Ondergetekende, voorzitter Jacques Buermans, had een massa pluimen bij. Pluimen die hij stak op de hoeden van, niet alleen, de prominenten die voor deze realisatie zorgden maar zeker ook op die van de mensen die “op het veld” dit verwezenlijkten.
De schepenen, mevrouw De Wolf en onze duivel-doet al Christiaan Ketele onthulden dan de herdenkingsplaat. Dit gebeurde onder het goedkeurend oog van alle aanwezigen waaronder onze sterreporter Kuifje die, afgaande op de foto’s, heel aandachtig luisterde. Daarna maakte iedereen een rondgang langs de twee eilandjes en vroegen de zeer geïnteresseerden schepenen bijkomende informatie aan ondergetekende.
.
Naast Gazet van Antwerpen die een groot artikel wijdde aan het gegeven werden schepen Heylen, ikzelf en Christiaan Ketele geïnterviewd door Nancy Cornelis van VRT – Radio2 Antwerpen. We mochten dus van een meer dan geslaagde belangstelling spreken.
 
Nadien trok iedereen nog naar de erg in de smaak vallende en door de stad Antwerpen aangeboden receptie. Er werd nog dapper nagekaart en er werden plannen gesmeed voor de toekomst. Het zit goed met onze vzw Grafzerkje.
 
Jacques Buermans.
...