Nieuwsbrief Nr. 42 - juni 2008

Extra Nieuwsbrief Europese Week van de BegraafplaatsenInleiding door onze voorzitter Jacques Buermans


Het succes van de Europese Week van de Begraafplaatsen én de respons op mijn oproep in Nieuwsbrief 41 naar onze leden toe om eens vaker in de pen te kruipen zorgde voor een toevloed aan fotomateriaal en artikels. In samenspraak met het volledige bestuur van vzw Grafzerkje én dankzij de inzet van onze webmasterin Erika Raven werd besloten om een extra Nieuwsbrief in te lassen, alleen maar met artikels over de herinhuldiging en de Europese Week van de Begraafplaatsen die in Antwerpen en Gent plaatsvonden. Ik durf te verhopen dat jullie ervan kunnen genieten. Natuurlijk werden een aantal rondleidingen niet door leden van de vzw Grafzerkje bijgewoond en ontbreekt daarom een of ander verslag.

Tekst en foto's : Jacques Buermans