Nieuwsbrief Nr. 41 - mei 2008

Enkele in het oog springende grafmonumentenniet alleen in het buitenland maar ook in het Antwerpse staan originele grafmonumenten


Regelmatig krijg ik grappige, leuke of in het oog springende grafmonumenten toegestuurd waarvoor mijn dank. Ik wil jullie de volgenden toch niet onthouden.  Ik wil wel zeggen dat ik geen boodschap heb aan de “Mexicaanse epitafen” die mij om de week toegezonden worden. Ze zijn zeer leuk maar ze hebben al in onze Nieuwsbrief 16 van maart … 2004 gestaan. Ook het Oost-Vlaamse grafmonument met de bierkranen dat een echtpaar herbergiers herbergt (let op de woordkeuze) ken ik nu stilaan wel. Maar andere originele dingen zijn meer dan welkom.
 
Ons lid Luk Dieudonné stuurde een “grafzerk van de maand” door. Deze computerfanaat  woonde denkelijk in een Oost Europees land aan het opschrift te zien. Veel dichter bij huis ontdekte ons lid Luc Van Hees op de begraafplaats van Berchem een monument met een deur.
Volgens ingewonnen inlichtingen regende het al “reclamaties” op de begraafplaats. Persoonlijk vind ik het geslaagd. Heel origineel en tenminste iets anders dan de granieten “eenheidsworst” die nu op graven geplaatst wordt. Denkelijk wordt hier zelfs verwezen naar de eeuwenoude symboliek van de deur die op een kier staat en die de grens vormt tussen de wereld van de levenden en die van de doden.
 
Jacques Buermans.
 
Foto’s Luk Dieudonné, Stannie Geuens en Luc Van Hees