Nieuwsbrief Nr. 41 - mei 2008

Beeld van Oscar Jespers in de kijkerons lid Geert Janssens trok naar Laken en pende een verslag neer


De vzw Epitaaf kwam tijdens de erfgoeddag naar buiten met een tentoonstelling rond het grafmonument van Paul Van Ostayen. Ons lid Geert Janssens trok naar Laken en maakte volgend verslag.
 
Tentoonstelling Epitaaf : de verhuispolemiek rond het graf van Van Ostayen en het monument Oscar Jespers
 
In de bovenruimte van het funerair kunstenaarsatelier Salu te Laken loopt een tentoonstelling rondom het grafmonument van Paul Van Ostayen. Aan de hand van het schaalmodel uit de collectie Jespers , foto’s , tekstbegeleiding en goede gidsen worden de bezoekers ingelicht over hoe Paul Van Ostayen zijn uiteindelijke rustplaats kreeg en de polemieken omtrent het werk van Oscar Jespers.
In 1928 overleed de bekende dichter in Miavoye-Anthée. Hij werd daar begraven in een eenvoudig graf. Een paar vrienden wilden deze letterkunstenaar een rustplaats geven die hem zou eren. Er werd een comité opgericht en een paar jaar later werd hij overgebracht en herbegraven op Schoonselhof. Er werd gevraagd aan Oscar Jespers om zijn grafmonument te maken.  Jespers begon met veel vlijt aan zijn “rustende engel”. Doordat de gelden niet binnenkwamen zoals men wilde en het beeld op tijd klaar was,  liet Jespers het afgewerkte model in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten tijdelijk opstallen. In 1937 was alles rond en werd het grafmonument onthuld. Door de toenemende belangrijkheid van Van Ostayen en zijn werk in de literatuur besloot de stad Antwerpen om graf naar de ereperken te brengen.  Maar daarmee was de kous nog niet af. In 1958 ter gelegenheid van de Expo werd Jespers verzocht om deel  te nemen aan een grote tentoonstelling voor moderne kunst.  Men verzocht hem een werk voor te dragen en hij koos voor het grafmonument.  Wederom haalde men de “Engel” van het graf en werd het tentoongesteld te Brussel. Na enkele maanden kwam het terug.
Hoe Van Ostayen hierop zou gereageerd hebben, zullen we niet weten maar gezien zijn expressionistische  kunststijl zal hij hierom een mooie tekst  van op zijn wolk geschreven hebben.
 
tekst en foto's : Geert Janssens