Nieuwsbrief Nr. 40 - maart 2008

Algemene vergadering was kort en krachtiger werd gezegd wat gezegd diende te worden en dan was er een receptie


Vooraleer de nieuwjaarsreceptie aan te vangen werd de o zo noodzakelijk algemene vergadering gehouden. Ondergetekende las zijn “nieuwjaarsbrief” voor (zoals u in de vorige Nieuwsbrief al kon lezen) en onze penningmeester Martin Demedts was een heel gelukkig man want de financiële toestand was meer dan ideaal te noemen. Eerlijkheidshalve dien ik hier te zeggen dat, oef, de toestand besproken werd vooraleer de nieuwjaarsreceptie van start ging. Of onze penningmeester na die receptie nog steeds zo tevreden was over de financiën durf ik niet zeggen. Onze kersverse webmasterin Erika Raven gaf een korte toelichting bij de op komst zijnde vernieuwde website, onze voorzitter zag dat het goed was en dan kon de receptie een aanvang nemen. We werden zeer goed ontvangen in de Smokkelhoeve te Vroenhoven en iedereen toog tevreden naar huis niet zonder dat er toch weer enkele “ideeën” gelanceerd werden naar de toekomst toe.
Wie maakt er nu deel uit van het bestuur van vzw Grafzerkje?:
 
Jacques Buermans, voorzitter en verantwoordelijke voor de provincie Antwerpen.
An Hernalsteen, secretaris en verantwoordelijke voor de rondleidingen en verantwoordelijke voor Oost Vlaanderen.
Martin Demedts, penningmeester en verantwoordelijke voor West Vlaanderen.
Edgard Nelissen, verantwoordelijke voor Limburg.

Tekst : Jacques Buermans.
Foto's : Jacques Buermans en Rina Reniers