Nieuwsbrief Nr. 40 - maart 2008

Gedicht begraafplaats Maastrichtons lid Mathilde Goelen was zo gecharmeerd dat ze een gedicht neerpende


Ons lid Mathilde Goelen was zo gecharmeerd door de begraafplaats van Maastricht én door onze gids Guus Rüsing dat ze in haar pen kroop en volgend gedicht neerpende:
 
een begraafplaats
om U tegen te zeggen
stil gelegen tussen
bomen en heggen
 
een oud gebeeldhouwd graf
kan worden aangekocht,
herbruikt en aangepast
klaar voor de laatste tocht
 
hier en daar lagen steentjes
op Joodse graven
van daar het gezegde
“zijn steentje bij dragen”
 
veel Chinese graven
naast socialisten
en moslims die ’t gelaat
naar Mekka richten
 
dat alles werd ons
mooi gegidst
door Guus die geen
Hollander is.
 
Mathilde Goelen