Nieuwsbrief Nr. 39 - januari 2008

Toekomst begraafplaats Tessenderlo verzekerd VVV Tessenderlo doet lovenswaardige poging om begraafplaats te redden


In december 2007 kreeg onze vzw Grafzerkje een vraag van de vvv Tessenderlo vzw omdat ze bekommerd waren over de toestand van enkele 19de eeuwse grafmonumenten en het verzoek aan “specialisten” om eens te komen kijken en te oordelen.
 
Naast het feit dat dit verzoek onze ijdelheid streelde moeten we toch constateren dat onze vzw Grafzerkje meer en meer betrokken wordt wanneer het gaat over het adviseren. Hier blijkt toch ook maar eens dat onze vzw Grafzerkje op goede weg is en meer en meer als een evenwaardige gesprekspartner wordt aanzien wat we alleen maar kunnen toejuichen. Ook kunnen we appreciëren dat meer en meer gemeentes beseffen dat ook het funeraire erfgoed zijn plaats opeist.
 
Op 17 januari trokken ondergetekende, Edgard Nelissen (tweede van rechts), vertegenwoordiger provincie Limburg bij vzw Grafzerkje en Christiaan Ketele (midden), technisch  adviseur bij vzw Grafzerkje naar Tessenderlo waar we opgewacht werden door de heer François Van Gehuchten, van de vvv Tessenderlo vzw (niet op de foto). De heren Jos Michiels (met hoed), voorzitter vvv Tessenderlo vzw, en Ludo Bosman (uiterst links), ambtenaar voor begraafplaatsen en burgerlijke stand van Tessenderlo vergezelden ons op onze tocht.
De toestand waarin de begraafplaats zich bevindt was op het eerste zicht positief te noemen. Deze dodenakker geeft in zijn geheel een onderhouden indruk en schept, naar de toekomst toe, een aantal mogelijkheden. Het ophogen met zand van de gehele ondergrond van het oudste gedeelte zou een enorme verbetering kunnen zijn. Door de jaren heen is enorm veel zand weggespoeld of verdween het zand met gevolg dat de basis van een groot aantal grafmonumenten geheel bloot ligt wat verwaarlozing sterk in de hand werkt. Christiaan zag onmiddellijk al verder en stelde dat, naast het ophogen, een combinatie van zand met Terracottum ideaal zou kunnen zijn. Dit product slorpt water op bij vochtig weer en ontleent zijn vocht bij droogte.
 
Wat de restauratie van de grafmonumenten betreft was onze algemene indruk dat er met een minimum aan kost een maximaal resultaat bereikt kan worden. Zonder in detail te treden denken we hierbij aan het tewerkstellen van een aantal gemotiveerde, oudere, langdurig werklozen. Wat we hier belangrijk vinden is dat de kandidaten echt gemotiveerd moeten zijn en een meerwaarde zou kunnen zijn dat ze over kennis beschikken als bijvoorbeeld metser of smid. Eens een “ploeg” samengesteld kan die aan het werk. Bij de aanzet van het werk wil de vzw Grafzerkje deze mensen wel op weg helpen om een optimaal resultaat te bereiken.
 
Meer dan graven alleen: Een begraafplaats is ook meer dan een plaats waar doden begraven worden. Ook op dit gebied zijn er hier enorme mogelijkheden. Zo kan een bomenrij naar de kalvarie toe wonderen doen en kunnen de muren gedeeltelijk aan het zicht onttrokken worden door het planten van bomen. Indien dan nog eens, na het ophogen van de ondergrond, gewerkt wordt met een bodembeplanting en het planten van struiken schept dit voor de bezoekers aan de begraafplaats een veel intiemere sfeer én nodigt dit ook uit tot wandelen en uitrusten op de dodenakker. Natuurlijk zouden dan een aantal rustbanken voorzien dienen te worden.
 
Het voordeel dat deze begraafplaats biedt is ook dan in fases gewerkt kan worden. Men kan perk per perk aanpakken, de burger op de hoogte houden van de werken en de toekomstige werken en de burger, zeker de burger die een nog lopende concessie op de begraafplaats heeft, uitnodigen om zijn monument te herstellen en hem daarbij met raad en daad bij te staan.
Eens dit alles achter de rug kan eens gedacht worden aan het opmaken van een brochure om de begraafplaats te promoten via een rondgang. Niet alleen de belangrijke personen die hier hun laatste rustplaats kregen moeten aan bod komen, ook dient er gewezen te worden op een aantal interessante, prachtige, grafmonumenten die deze dodenakker rijk is. Denken we aan de prachtige gietijzeren kruisen, aan de grafmonumenten in “keukenvloermodel” en een prachtig betonnen grafstede. Daarnaast moet de bezoeker gewezen worden op de bomen en bloemen die dan de begraafplaats zullen opfleuren.
Tijdens het onderhoud met de mensen van vvv Tessenderlo vzw bleek ook dat in depot zich een aantal gietijzeren kruisen bevinden afkomstig van een gesloten begraafplaats. Een in overweging nemende mogelijkheid is het oprichten van een lapidarium op de begraafplaats Dit is een gedeelte waar grafmonumenten, ornamenten en dies meer een plaatsje krijgen zo dat de bezoeker ze kan bewonderen. Een woordje informatie brengt hier dan ook weer een meerwaarde.
 
Wat kan de vzw Grafzerkje bijdragen aan de vvv Tessenderlo vzw? Een eerste aanzet werd al gegeven met het plaatsbezoek en het opmaken van een verslag. In een latere fase zijn we bereid, indien nodig, om ons gezamenlijk standpunt te komen verdedigen en uiteen te zetten aan personen van de gemeente. De vzw Grafzerkje verbindt er zich toe om zich achter dit lovenswaardig initiatief te scharen en wil, concreet, ook een helpende hand toesteken bij de start van het uiteindelijke project.
 
Langs deze weg wenst vzw Grafzerkje de vvv Tessenderlo vzw te danken dat ze bij ons te raden ging om hen te adviseren en wenst de vvv Tessenderlo vzw alle succes toe om dit lovenswaardig initiatief tot een goed eind te brengen.
 
Tekst en foto's : acques Buermans


 
* Voor alle informatie slechts één adres:
 
Jacques Buermans
Frieslandstraat 4, bus 6
2660 HOBOKEN
 
telefoon + antwoordapparaat: 03/829 16 03 (vanuit Nederland 00/32/3/829 16 03)
GSM: 0494/47 37 46.
E-mail: [email protected]
www.grafzerkje.be