Nieuwsbrief Nr. 39 - januari 2008

Anneke Haasnoot“Massaslachting”, nieuw gedicht


Anneke Haasnoot zorgt steeds voor de poëtische noot in onze Nieuwsbrief.
 
MASSASLACHTING

De beul is ontzettend tekeergegaan
Met duizenden zijn zij onthoofd
Er was hen nieuw leven beloofd
Nu hebben zij houten schandpalen aan

Vernederd zijn zij, zij kunnen niet spreken
De taal van wie hen dit heeft aangedaan
Zij spreken rechtscheutig in schors elkaar aan
Het is niet te volgen voor menselijke leken

Zoals zij die kinderlijk langs hen ging
Van pure ontzetting haar trekken schudde
Stijf samengeknepen lippen had

Zij was nog onwetend aangaande het rad
De daarbij behorende houten kudde
De wedergeboorte en jaarringenkring


Anneke Haasnoot