Nieuwsbrief Nr. 39 - januari 2008

Nieuwjaarsbriefin 2007 vielen binnen de vzw Grafzerkje ook enkele minpuntjes te noteren


Bij een nieuw jaar horen nieuwjaarswensen. Ik mocht al een aantal Grafzerkjes de beste wensen voor een gelukkig, vreugdevol en vooral gezond 2008 overmaken. Bij degenen die ik nog niet kon bereiken in ieder geval uit mijn naam al het beste wat u zich kunt indenken voor 2008. Dat het een jaar mag worden waarin al je wensen werkelijkheid mogen worden.
 
Even terugkijken naar wat 2007 in petto had voor de vzw Grafzerkje. Eind 2005 hadden we 130 leden. Op het eind van 2006 was dit reeds aangegroeid tot 160 leden. Eind 2007 overschreden we de kaap van 200. Op 31 december waren 204 personen lid van vzw Grafzerkje. De tweemaandelijkse rondleidingen konden zoals steeds op de nodige belangstelling rekenen. Webmaster Willy Cornelissens, die we hierbij danken voor zijn jarenlange inzet, wenste zijn mandaat niet te verlengen en wordt opgevolgd door Erika Raven, die we hierbij alle succes toewensen.
 
Spijtig genoeg was binnen de schoot van de vzw Grafzerkje niet alles “peis en vree” want secretaris Willem Houbrechts diende half oktober met onmiddellijke ingang zijn ontslag in. Ik wens op deze plaats Willem toch te danken voor zijn tomeloze inzet in de vzw Grafzerkje. Zijn functie wordt overgenomen door An Hernalsteen die kan bogen op jarenlange ervaring als bestuurslid van vzw Grafzerkje. Ook Marc Coremans volgde op 1 januari 2008 het voorbeeld van Willem en diende zijn ontslag in. Ook Marc wil ik hierbij danken voor zijn jarenlange inzet in de vzw Grafzerkje.
 
Maar 2007 was ook een ferme stap vooruit voor onze vzw Grafzerkje. Dit was het meest merkbaar in en om Antwerpen omdat daar nu eenmaal het zwaartepunt, ik bedoel dit niet letterlijk, van onze activiteiten naast de rondleidingen en de Nieuwsbrief ligt. Eind januari werd het grafmonument van Victor Driessens heringehuldigd. Dankzij de firma Verstraete & Vanhecke waren de kosten voor de vzw Grafzerkje verwaarloosbaar. Door cultuurschepen Heylen van de stad Antwerpen werd ons een bedrag van niet minder dan € 5000 toegezegd die we zouden bezigen om een tweetal “stadsmonumenten” op de begraafplaats Schoonselhof te restaureren. De bedoeling was om de grafmonumenten voor stadsbouwmeesters Bourla, van de gelijknamige schouwburg, en  voor Alexis Van Mechelen, bouwmeester van de Antwerpse opera en de stadsfeestzaal aan de Meir te laten opknappen. Maar de nieuwe schepen voor begraafplaatsen, Guy Lauwers, en voornoemde schepen Heylen trokken hun stoute schoenen aan en vroegen aan mevrouw Marleen De Wolf, van Multi Development Belgium NV, of zij geen interesse betoonde in een tussenkomst bij de herstelling van het grafmonument Van Mechelen. Mevrouw De Wolf ging daar op in en onze “handige Harry”, Christiaan Ketele, maakte zich sterk om het gehele “eilandje” waar deze graven zich op bevinden in orde te brengen. Hij kreeg de nodige hulp, onder andere van Marc Coremans. Intussen mocht Antwerpen ook een afdelingshoofd voor begraafplaatsen, de heer Hendrik de Bouvre, verwelkomen en deze persoon liet zich zeker niet onbetuigd. Hij zorgt voor de noodzakelijke inbreng om voornoemd eilandje in zijn geheel terug in te zaaien en te bebloemen. Maar de heer De Bouvre zorgde er eveneens voor dat er, samen met zijn team, een positieve spiraal heerste. Onze vzw Grafzerkje kreeg alle medewerking van hem en werd betrokken in verschillende “projecten”. Zo had onze vzw Grafzerkje meer dan een vinger in de pap bij de beschermingsplannen van Schoonselhof. Het team van de begraafplaatsen, de mensen van het inventarisatieproject en het team van de kabinetten van voornoemde schepenen zorgde ervoor dat vzw Grafzerkje een volwaardige gesprekspartner werd. Maar wat belangrijker is de stad zette schouders achter de voordrachtendag die onze vzw Grafzerkje wilde organiseren. Meer nog dan de, in dank aanvaarde logistieke en financiële, steun was er ook de interesse vanuit de onderscheiden begraafplaatsen. Op 16 november mochten we meer dan 70 mensen verwelkomen. De helft daarvan kwam van de stad en niet “omdat ze moesten” maar wel uit interesse. Daar komt ook nog bij dat een aantal heemkundige kringen interesse betoonden en dat zelfs vanuit Sint Niklaas en Brugge mensen kwamen luisteren.
 
Wat verwacht ik voor 2008?
  •  Het project op de Westerbegraafplaats waar An Hernalsteen haar, stevige, schouders heeft ondergezet wordt zo stil aan een tienjarenplan maar ik maak me sterk dat het lukt om dit grafmonument tijdens de Gentse feesten te kunnen herinhuldigen.
  • Eens nader bekijken of er in West Vlaanderen geen project is dat vzw Grafzerkje kan ondersteunen.
  • Het leveren van advies aan gemeentebesturen die onze hulp inroepen. In januari gaan we eens kijken in Tessenderlo of we daar een helpende hand kunnen aanreiken.
  • Het bestendigen van de goede samenwerking met de stad Antwerpen en met de begraafplaatsen.
  • Het onderhoud van grafmonumenten waar we een donatie van vzw Themis Fraternitas mochten ontvangen én het onderhoud van de reeds gerestaureerde graven.
  •  De medewerking van vzw Grafzerkje tijdens de Europese week voor begraafplaatsen, 28 mei tot 6 juni, ingericht door Asce, Association of Significant Cemeteries in Europe.
  • Indien mogelijk het vermeerderen van het aantal leden van vzw Grafzerkje.
Niettegenstaande voornoemde minpuntjes was 2007 een goed jaar voor vzw Grafzerkje en dit kon enkel maar door de inzet, hulp en interesse van alle leden.  Mijn oprechte dank daarvoor.
 
Jacques Buermans