Nieuwsbrief Nr. 38 - november 2007

Massale belangstelling voor voordrachtdagprachtig voorbeeld van samenwerking tussen vzw Grafzerkje en de stad Antwerpen


Het idee van onze vzw Grafzerkje om eens een dag te organiseren rond restauratie en inventarisatie van grafmonumenten kende een gigantische bijval. Dit is zeker te wijten aan het feit dat de heer Hendrik De Bouvre, afdelingschef Groen en Begraafplaatsen bij het bedrijf  Stads- en Buurtonderhoud van de stad Antwerpen, er mee zijn schouders onder zette. Niet alleen bezorgde hij ons met Digipolis een prima locatie waar alle mogelijke apparatuur aanwezig was om de voordrachtgevers bij te staan maar ook zorgde hij ervoor dat de stad Antwerpen de vergoeding voor deze sprekerds op zich nam. Langs deze weg wil ik dan ook Hendrik De Bouvre hartelijk danken voor deze erg gewaardeerde geste.
 
De sprekers waren niet de eersten de beste. Er moet mij toch van het hart dat het toch godgeklaagd is dat mensen uit Nederland wild enthousiast zijn over een initiatief als dit en dat de mogelijke “specialisten” uit Vlaanderen Oost Indisch doof blijven wanneer ze verzocht worden om aan zulk een project mee te werken. Meer nog, er kwam ons ter ore dat vanuit bepaalde universiteiten afgeraden werd om de voordracht bij te wonen. Maar ons niet gelaten we waren meer dan tevreden met onze beide Noorderburen die, het moet ook nog eens gezegd worden, hun uiteenzetting illustreerden met voorbeelden uit Vlaanderen waarvoor ze nog eens extra tijd dienden te spenderen om hun voordracht te illustreren met “lokale” voorbeelden.
 
Ik viel bijna achterover toen ik merkte dat er niet minder dan 70 personen deze voordrachten bijwoonden. Ik zag niet alleen leden van onze vzw Grafzerkje, maar ook leden van lokale heemkundige kringen. Verder waren de mensen van de Antwerpse begraafplaatsen in ruime getale aanwezig en ook de mensen van de stad Antwerpen voelden zich niet te beroerd om eens te komen luisteren. Het kabinet van schepen Lauwers was eveneens vertegenwoordigd waarmee ze toch het signaal geven achter zulke initiatieven te staan. Persoonlijk was ik eveneens gecharmeerd dat er een afvaardiging vanuit Brugge aanwezig was, Brugge op gebied van inventarisatie en restauratie toch een van de meest voorbeeldige leerlingen van de klas.
 
Iets na negen uur opende mevrouw Carolien Van der Star, docente conservatie/restauratie aan het Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de Velde te Antwerpen, de dag met een voordracht over “Natuursteen”. Dat haar betoog een schot in de roos was bleek ook uit een aantal vragen die vanuit het publiek werden gesteld. Wat mij hier eveneens plezierde is dat de “mannen van de begraafplaats” gerichte vragen stelden waaruit bleek dat ze toch enorm begaan zijn met hun werk. Tof zo mannen.
 
Na de pauze was het de beurt aan de heer Leon Bok, funerair deskundige, met zijn voordracht “Inventarisatie Grafmonumenten”. Hier ook weer een meer dan aandachtig gehoor. En ook weer een aantal vragen uit het publiek die er op wezen dat iedereen toch begaan was met de materie. Belangrijk om onthouden is dat Leon klaar en duidelijk stelde dat je dient te weten waarvoor je wel inventariseren om te vermijden dat een heleboel nutteloos werk gedaan wordt. Ook wees de heer Bok op de mogelijkheden die de moderne techniek (lap top en digitale camera) bieden.
 
Met een heleboel extra kennis, zeker voor wat mij betreft, werd de voormiddag afgesloten. Ik wil hierbij nogmaals mijn dank uitdrukken aan mevrouw Carolien Van der Star en aan de heer Leon Bok niet alleen voor hun deskundigheid maar ook voor het enthousiasme dat ze tentoonspreidden.
 
14 uur: hoofdingang Schoonselhof. Voor de tweede keer op één dag tijd viel ik achterover, het wordt blijkbaar een gewoonte? Zeker 50 geïnteresseerden daagden op om eens te horen wat de “specialisten” te vertellen hadden. Gelukkig waren én Carolien én Leon aanwezig zodat elk een groep op sleeptouw nam voor een impressie langs een aantal grafmonumenten, waaronder een aantal dat door leden van de vzw Grafzerkje gerestaureerd werden. Wie gedacht had dat Carolien en Leon er zo maar een tochtje langs een aantal grafmonumenten gingen van maken kwam bedrogen uit. Elk monument werd aan hun kritische blikken onderworpen en vaak kregen we te horen, sommigen hoorden dit misschien liever niet, dat er veel te kwistig met Javel werd omgesprongen en dat de hogedruk net iets te omstuimig gebezigd werd. Maar wanneer men specialisten uitnodigt moet men ook met kritiek omkunnen. Leon Bok bood zijn kennis en expertise aan en ik nodigde hem dan ook uit om samen eens te kijken hoe we het tweede “eilandje” kunnen aanpakken, lessen trekkend uit de fouten van het verleden. Iedereen, ook de beide “kenners” beseft dat alles wat gedaan werd door onze leden met de beste bedoelingen gedaan werd maar leren kunnen we allemaal nog.
 
Jacques Buermans
We stapten respectievelijk langs de grafmonumenten van Hermans – Krynn Dupmeier, Van Rysselberghe, Hermanus Pierre, Adolf Dumont, Löwenthal, Jozef Lies, Alexis Van Mechelen en Pierre Bruno Bourla.
  
   
Foto’s van de hand van Ludo Dieltiens
 


* Voor alle informatie slechts één adres:
 
Jacques Buermans
Frieslandstraat 4, bus 6
2660 HOBOKEN
 
telefoon + antwoordapparaat: 03/829 16 03 (vanuit Nederland 00/32/3/829 16 03)
GSM: 0494/47 37 46.
E-mail: [email protected]
www.grafzerkje.be