Nieuwsbrief Nr. 36 - juli 2007

Vader en zoon Janssens knappen begraafplaats Silsburg opAantal graven lokale bekendheden vakkundig gerestaureerd


Er roert een en ander op de Borgerhoutse dodenakker Silsburg. Sinds enige tijd zijn onze leden Jan en Geert Janssens daar actief bezig. Nadat ik eerst van hen veel informatie verkreeg over welke lokale bekendheden hier liggen, en dat zijn er heel wat, vonden ze de tijd rijp om de handen eens uit de mouwen te steken. Samen met bestuurslid en “huisfotograaf” van de vzw Grafzerkje gingen we eens ter plaatse kijken. Op de hoofdlaan troffen we Jan, zoon Geert is een werkend mens dus tijdens de week niet aanwezig, aan heftig schurend op het prachtige grafmonument voor Jules Van Beylen, aannemer en schepen te Borgerhout. Het grafmonument van de hand van Arthur Pierre zag er prachtig uit. Volgens een “vogeltje” dat ons iets in het oor fluisterde, en die later sterk op ene Staf – verantwoordelijke voor de begraafplaats – leek, bleek dat vader en zoon wedijveren om het achterste van de dame op het grafmonument op te poetsen. 
Iets verder toonde Jan ons het door hem gereinigde grafmonument voor raadslid en Vlaams voorman Karel Cools. Door het reinigen kwam zelfs de Vlaamse leeuw die de vlag tooide tevoorschijn. Het meeste eer haalde Jan Janssens uit het opkuisen, samen met zijn zoon Geert, van het grafmonument voor burgemeester Arthur Matthijs. Het is werkelijk een juweeltje daar waar het vroeger niet om aan te zien was. Jozef Nuyts zijn grafmonument was indertijd al “ingekort” door de verantwoordelijken van de begraafplaats omdat het voorste stuk erg verwaarloosd was. Deze ingreep kunnen we toejuichen: liever dan het monument in een container te kieperen wordt hier gered wat er nog te redden valt. Het rechtopstaande gedeelte van het graf voor deze, door Jan zo genoemde, “held van Borgerhout”, Nuyts was bevelhebber van het pompierskorps van de Genie en raadslid te Borgerhout werd vakkundig gereinigd. Tot slot toonde Jan ons nog het opgekuiste graf van twee pastoors: De Bruyn en Van Opstal die op de hoofdlaan hun laatste rustplaats deelden.
Bedankt Jan en Geert Janssens voor het prachtige werk dat jullie doen, doe zo voort.
 
Aan de leden van de vzw Grafzerkje: indien er onder jullie zijn die onbaatzuchtig iets doen rond de begraafplaats (het moet niet alleen opknappen van grafmonumenten zijn, inventarisatie of gelijk wat funerairs) wij willen het altijd een plaatsje geven in onze Nieuwsbrief. Aarzel niet om ons te contacteren. De Nieuwsbrief is voor iedereen.
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans