Nieuwsbrief Nr. 36 - juli 2007

Levanto wil zich inzetten voor grafmonumentenActiviteiten van Levanto breiden zich uit tot begraafplaatsen


Levanto kreeg lucht van het bestaan van vzw Grafzerkje en vroeg om eens aan tafel te gaan zitten om te zien in hoeverre samenwerking mogelijk is. Dirk Lauwers, bedrijfsleider – coördinator, zegde waar Levanto, patrimoniumzorg, onderhoud van kerken, monumenten en waardevolle gebouwen voor staat. “Wij zijn een door het Vlaamse Gewest erkende sociale werkplaats en werden in het leven geroepen in het kader van de sociale tewerkstelling voor hen die geen hoger secundair onderwijs hebben genoten en die de laatste vijf jaren geen plaats hebben kunnen vinden in het reguliere arbeidscircuit. Onze arbeiders worden deskundig opgeleid in onderhoudstechnieken, conform de regels van Monumentenwacht en worden op de werkvloer bijgestaan door ervaren instructeurs. Zo kunnen ze ingezet worden om hun steentje bij te dragen aan het vrijwaren van ons religieus en cultureel patrimonium.”
 
Ondergetekende vroeg Dirk op welke domeinen ze reeds actief zijn: “Indertijd deden we het onderhoud van de schuilhuisjes van De Lijn en de Antwerpse metrostations. Schilder- en renovatieopdrachten voor scholen en sociale woningmaatschappijen behoren ook tot het takenpakket van Levanto.”, aldus Dirk Lauwers.
Hier kon instructeur Luc Heirbaut wat aanvullende informatie verstrekken. De man deed ervaring op in het steenkappersatelier van zijn broer en was onder meer actief bij de restauratie van Sint Pauluskerk te Antwerpen: “Naar de toekomst toe zoeken we onze activiteiten uit te breiden. Momenteel doen we het onderhoud van kerkinterieurs. Ook dit heeft een hele evolutie doorgemaakt. Eerst was onze taak enkel het poetsen van beelden en dergelijke maar naarmate we meer bevlogen werden in de materie werd de opdracht uitgebreid. Nu doen we kleine restauraties en melden we aan Monumentenwacht indien er ernstige gebreken zijn. Op hun beurt geeft Monumentenwacht ons opdrachten. Onderhoud van kerken en monumenten is nu echt onze hoofdactiviteit.”
Ondergetekende vroeg zich af of de mensen die zulke opdrachten doen bijgeschoold worden. Luc Heirbaut: “Group Monument MRT uit Deinze is een partner in de opleiding van onze mensen inzake restauratieopdrachten van gebouwen inzonderheid de gevels. Een eerste “samenwerking” met Group Monument was de renovatie van de Bourlaschouwburg. Naast het schoonmaken van het theatergebouw konden we ook helpen om de brandwerende behandeling uit te voeren.”
 
Waarom dan zich inzetten van grafmonumenten wilde ondergetekende weten? “Onderhoud van begraafplaatsen is een nieuwe stap die we willen ontwikkelen als verlengstuk van onze activiteiten inzake onderhoud van kerken en monumenten. In nauwe samenwerking en met ondersteuning van Monumentenzorg gaan we mensen opleiden in kleine restauratiewerken en onderhoud van grafmonumenten.”
 
Ten slotte vroeg ik me af wat Levanto bedoelde met “samenwerking”? “Heel eenvoudig, we proberen contacten te leggen met funeraire organisaties die zoals wij het funerair erfgoed in ere willen houden. En dat “samenwerken” dat is nu al geschiedt. vzw Grafzerkje gaf ons allereerst een luisterend oor en wij kregen van u reeds de nodige tips aangereikt zodat we nu al een zicht hebben op wat we aankunnen en wat niet. Ook gaven jullie ons informatie over hoe we te werk dienen te gaan om bijvoorbeeld in eerste instantie stadsgrafmonumenten te restaureren. Dankzij jullie staan we al een grote stap verder. Als dat geen “samenwerking” is? We stelden de vraag aan enkele andere vzw’s die op dit terrein actief zijn en wachten nog steeds op hun reactie.” aldus Dirk Lauwers.
 

Tekst en foto's : Jacques Buermans