Nieuwsbrief Nr. 35 - mei 2007

Anneke Haasnoot“Byron aan het gevleugelde paard”, nieuw gedicht


Anneke Haasnoot zorgt steeds voor de poëtische noot in onze Nieuwsbrief.
 
BYRON AAN HET
GEVLEUGELDE PAARD


Ik walg van vrouwen die geletterd zijn
Mijn eerste huwelijksnacht; een ware ramp
Ik had een nachtmerrie, gilde, kreeg kramp
Pijn in mijn vrijheidsdrang, ik wilde wijn

Het eerste wat ik deed toen zij er was
Was kijken naar de beentjes van het wicht
Goddank, gelijke lengte, uit het zicht
En snel op zoek naar een die nooit iets las

Die mij mijn lief Augusta doet vergeten
Naar een die het verlangen wat verzacht
Want zeker is dat ik zal moeten vluchten

Nu mij mijn grote liefde wordt verweten
Vaarwel, bekrompen volk, dat mij veracht
Vaarwel en,Venice, na je brug der zuchten

Zou ik vergeefs in Griekenland mij meten
Met koorts en Shelley weerzien, ongeacht
Ons atheïsme

Anneke Haasnoot