Nieuwsbrief Nr. 34 - maart 2007

Begraafpark Sint Fredegandus, positief vervolgGunstig gevolg voor vzw Turninum


Ons lid en voorzitter van vzw Turninum de heemkundige kring van Deurne die zich onder meer als jaren inzet voor Sint Fredegandus, Ludo Peeters was een meer dan tevreden man toen hij ons meldde dat de stad Antwerpen de vzw Turninum vraagt om aan alle belangstellenden het volgende te willen mededelen. Een resultaat dat er mag zijn nadat de vzw Turninum gedurende meer dan 30 jaar actie voerde.
 
De dienst stads- en buurtonderhoud meldt ons dat er voor het niet beschermde deel van het begraafpark Sint Fredegandus door nabestaanden GEEN concessieverlengingen meer dienen aangevraagd daar er GEEN ZERKEN MEER GESLOOPT WORDEN ZOLANG ZE IN AANVAARDBARE  STAAT WORDEN GEHOUDEN DOOR DE NABESTAANDEN . Dus in wezen wordt het ontruimen gestopt! Voor het beschermde deel gelden vanzelfsprekend de regels van de bescherming.
 
Dit is een positief resultaat dat zeker in grote mate verkregen werd door de inzet van de vzw Turninum. Nu maar hopen dat men hetzelfde doet met andere bestaande begraafparken (Jules Moretuslei Wilrijk) en toekomstige begraafparken (Sint Rochus Deurne).