Nieuwsbrief Nr. 34 - maart 2007

Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatieNegende gedicht uit de dichtbundel van Rudy Witse, ofte Willem Houbrechts


De dichtbundel “Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatie” van Rudy Witse, bij vzw Grafzerkje bekend onder de naam Willem Houbrechts, met foto’s van Michel Wuyts is recent verschenen. Hierna een negende gedicht.

 

de stille onbekende (perk Y)

 

tijd geen verdrijf.

niet iets wat moeiteloos, oppervlakkig

verplaatst kan worden. wat je met een klein,

voorzichtig duwtje ouderwets knus comfortabel verzetten

kan: zo gaat-ie wel goed.

 

nee.

 

tijd is ernstig. is geschiedenis.

is oude steen, vermolmd hout,

vervuilde verf, vergruist cement,

de weeë geur van door iedereen

vergeten, net niet tot stof vergane

boeken die je opnieuw ontdekt. tijd is

een doodgezwegen wapen. tijd is

wreed, van gisteren hedendaags.

 

zijn wij alle dagen

wel voldoende thuis?

 

Rudy Witse

 

Wie de dichtbundel, niet verkrijgbaar in de boekhandel, wenst aan te schaffen, prijs € 20 – verzendingskosten NIET inbegrepen, kan dit doen bij Houbrechts Willem, 03/230 49 26, E-mail: [email protected]