Nieuwsbrief Nr. 34 - maart 2007

Anneke Haasnoot“Alleen door ‘t woord”, nieuw gedicht


Anneke Haasnoot zorgt steeds voor de poëtische noot in onze Nieuwsbrief.
 
ALLEEN DOOR T' WOORD

Alleen door je te noemen ben je weer
Alleen door 't woord word je geopenbaard
Verlaat je tijdelijk je Huis en Haard
Voor mij en mijn fossiel geworden zeer

Je wijst me op wat ik in wezen ben
Een wezen dat bestaat uit louter licht
Een wezen dat zich meldt in het gedicht
Een wezen dat ik eindelijk herken

Het heeft mij lief met engelengeduld
Het is afkomstig van wat wij De Hof
Noemen in onze onbeholpen taal

Een weergave in nevelen gehuld
In vergelijking met de godentaal
Is 't aardse taalgebruik ontstellend grof

Je taal is voor ons mensen non-verbaal
Is trillend blad, bloem, wolk en nachtegaal
 
Anneke Haasnoot