Nieuwsbrief Nr. 33 - januari 2007

Herinhuldiging grafmonument voor Victor DriessensOp 31 januari is het eindelijk zo ver


In oktober 2006 startte de firma Verstraete-van Hecke met de restauratie van het grafmonument Driessens op begraafplaats Schoonselhof in Hoboken. Het werd vakkundig ingepakt, onder de kundige leiding van architect Sander Peters, werden allereerst de oude verflagen weggehaald. Nadien werd de zandsteen is orde gebracht zo dat hij voor een aanzienlijk aantal jaren weer en wind kan doorstaan. De heer Sander Peters en zijn team zorgden er ook voor dat de ontbrekende letters vervangen werden en de “sierkronen” werden gerestaureerd. Zeker vermeldswaardig is dat dankzij de heer Carlos Van Hecke, van de firma Verstraete-van Hecke, deze restauratie volledig belangeloos uitgevoerd werd. De vzw Grafzerkje financierde de gedenkplaat waarop dit vermeld wordt.
 
De herinhuldiging van het grafmonument vindt plaats op woensdag 31 januari 2007 om 11 uur. Er wordt bijeengekomen aan de hoofdingang van de begraafplaats, kruispunt Krijgsbaan – Sint Bernardsesteenweg te Hoboken. Vandaar trekken we naar het grafmonument. Ondergetekende zal in een korte toespraak de aanwezigen verwelkomen waarna onze secretaris Willem Houbrechts dieper zal ingaan op de doelstellingen van onze vzw Grafzerkje en zeker niet zal nalaten de heren Carlos Van Hecke en Sander Peters hartelijk te danken voor hun initiatief. Daarna zal hij de aanwezige schepenen van de stad Antwerpen bewieroken en onze projecten voor de toekomst toelichten. Daarna zal hij de heren schepenen Lauwers en Heylen uitnodigen om het grafmonument opnieuw in te huldigen. De schepenen zullen denkelijk ook een woordje plaatsen. Nadien volgt nog een korte receptie, aangeboden door vzw Grafzerkje, in de hal van het kasteel Schoonselhof. Leden van de vzw Grafzerkje worden van harte uitgenodigd maar graag een seintje, uiterlijk 27 januari, zodat we kunnen zien of we met één fles jenever toekomen of een tweede fles dient aangeschaft te worden.
 
Jacques Buermans