Nieuwsbrief Nr. 33 - januari 2007

Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatieAchtste gedicht uit de dichtbundel van Rudy Witse, ofte Willem Houbrechts


De dichtbundel “Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatie” van Rudy Witse, bij vzw Grafzerkje bekend onder de naam Willem Houbrechts, met foto’s van Michel Wuyts is recent verschenen. Hierna een achtste gedicht.
 
door van rijswijck
 
wie aan den drank zijn geld verteert,
wiens lever slechts jenever eert,
wie walm en roes als hemel ziet,
hem spaart de Nijv’re Maaier niet.
 
wie in het rokerig lokaal,
wie in de overvolle zaal,
hekelt en zuipt en wartaal lalt,
wie ogen rolt en vuisten balt,
 
wie d’afkomst als een schande voelt,
wie poëzie als dolk bedoelt,
wiens woorden raken waar zij slaan,
vlug is ’t met hem gedaan.
 
wie vrouwen liefst ziet zonder kleren,
wie pijnlijk pist en klaagt van zweren,
wie enkel naar zijn zinnen leeft,
hij hope niet dat God ’t vergeeft.
 
daarom en dat is de moraal,
daarom is ’t eind van het verhaal,
dat wie in zond’ zijn dagen slijt
zichzelf alleen ’t gevolg verwijt.
 
envoy
 
o lief, o broer, o kastelein,
zoek niet waar toch mijn graf mag zijn,
’t is lelijk, schamel, ‘t is niet groot,
het is gewoon – zoals de Dood.
 
Rudy Witse
 
Wie de dichtbundel, niet verkrijgbaar in de boekhandel, wenst aan te schaffen, prijs € 20 – verzendingskosten NIET inbegrepen, kan dit doen bij Houbrechts Willem, 03/230 49 26, E-mail: [email protected]