Nieuwsbrief Nr. 33 - januari 2007

Politie en district geven het goede voorbeeldgrafmonument overgenomen door Berchems district


Op vrijdag 15 december 2006 vond een plechtigheid plaats op de begraafplaats van Berchem. Het district en de politie van Berchem namen de grafconcessie Jaak Daems over. De concessietermijn was verlopen en er bleken geen nabestaanden te zijn. Het risico bestond dat het graf van Daems ontruimd zou worden. Zo ver liet de Berchemse districtsraad en het politiekorps het niet komen. Zij “adopteerden” het grafmonument.
 

Wie was die Jaak Daems? In 1944 trad hij toe tot het politiekorps van Berchem in. Hij trad in de voetsporen van zijn vader Eugene die ook agent was. Eind 1946 woedde er in Berchem een ware plaag van inbraken en diefstallen. Op kerstavond zou er een gecoördineerde politieactie plaatsvinden. Jaak Daems was eigenlijk niet van dienst maar hij gaf zich op als vrijwilliger, omdat hij vrijgezel was en geen andere plannen had. Aan de Berchemse Elisabethlei werden Daems en zijn collega bedreigd door drie criminelen die hen ontwapenden en verplichtte om op de buik te gaan liggen. Uit angst om herkend te worden schoot één van de boeven Daems neer met een laf schot in de rug.
 
Het toenmalige gemeentebestuur nam de kosten voor de begrafenis volledig op zich. In een brief aan de ouders die hun enig kind net verloren hadden schreef het Berchem  gemeentebestuur: “Wees overtuigd dat we steeds de herinnering zullen behouden aan uw geliefde zoon”.
 
Het huidige districtsbestuur hield woord en “adopteerde” de grafconcessie. Het graf bevindt zich op perk 13 - Mb - 28.
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans