Nieuwsbrief Nr. 33 - januari 2007

Nieuwjaarsbrief2006 was meer dan positief voor vzw Grafzerkje


Bij een nieuw jaar horen nieuwjaarswensen. Ik mocht al een aantal Grafzerkjes de beste wensen voor een gelukkig, vreugdevol en vooral gezond 2007 overmaken. Bij degenen die ik nog niet kon bereiken in ieder geval uit mijn naam al het beste wat u zich kunt indenken voor 2007. Dat het een jaar mag worden waarin al je wensen werkelijkheid mogen worden.
 
Even terugkijken naar wat 2006 in petto had voor de vzw Grafzerkje. Eind 2005 hadden we 130 leden, niet slecht voor een eerste werkingsjaar. Op het eind van 2006 was dit reeds aangegroeid tot 160 leden. Wanneer ik dit neerpen kan ik reeds melden dat 67 leden hun aanbetaling voor 2007 reeds verrichtten. Wat daarbij opvalt is dat een aantal nieuwe mensen lid werden van onze vzw wat we uiteraard alleen maar kunnen toejuichen. De tweemaandelijkse rondleidingen konden zoals steeds op de nodige belangstelling rekenen. Webmaster Willy Cornelissens heeft momenteel niet minder dan drie websites waar hij zich over ontfermt www.grafzerkje.be, met al het nieuws over onze vereniging; www.schoonselhof.be, over Schoonselhof en www.antwerpsebegraafplaatsen.be waarop momenteel alle 14 Antwerpse dodenakkers staan. Wat dit laatste betreft heerst er ook een goede samenwerking met de lokale heemkundige kringen én met de cel inventarisatie van de stad Antwerpen. Alle betrokkenen wisselen informatie uit en er wordt eveneens geluisterd naar de desiderata van de verschillende, dikwijls uiteenlopende belangen verdedigende partijen.
 
Overname van grafconcessies is eveneens een meer dan positief verhaal. Onze leden namen momenteel 44 verlopen concessies over én, wat zeker zo belangrijk is, onderhouden ze ook. Daarenboven werden 29 grafconcessies overgenomen of opgeknapt door bemiddeling van vzw Grafzerkje.
 
Dankzij de donatie verkregen van de Stichting ter bevordering van de Volkskracht uit Rotterdam werden een hogedrukreiniger en een elektrische zaag aangekocht, materiaal dat mijns inziens nog iets te weinig gebezigd wordt door onze leden. Eind van deze maand wordt het grafmonument van Victor Driessens heringehuldigd. Dankzij de firma Verstraete & Van Hecke waren de kosten voor de vzw Grafzerkje verwaarloosbaar. (zie elders in de Nieuwsbrief) De vzw Themis Fraternitas gaf ons een dotatie die we dienen te bezigen om een aantal grafmonumenten te restaureren. Door de stad Antwerpen werd ons een bedrag van niet minder dan € 5000 toegezegd die we zouden bezigen om een tweetal “stadsmonumenten” op de begraafplaats Schoonselhof te restaureren. Het project op de Westerbegraafplaats waar An Hernalsteen haar, stevige, schouders heeft ondergezet (gelukkig maar anders was het monument misschien ingestort) zou ook nog in de eerste helft van 2007 voltooid dienen te zijn.
 
Ik heb zo’n sterk vermoeden dat we in 2006 een hele stap in de goede richting hebben gezet. De contacten met stadsbesturen verlopen hoe langer hoe vlotter. (met als een der hoogtepunten de ontvangst die het bestuur van vzw Grafzerkje te beurt viel in Menen) Onze website wordt meer en meer gelezen en dit levert naast een aantal nieuwe leden ook contacten op die de vzw ten goede kunnen komen. We mogen ook zeggen dat we een aantal zaken bijgeleerd hebben wat voor de toekomst alleen maar vlottere afwikkelingen van dossiers tot gevolg kan hebben.
 
Jacques Buermans