Nieuwsbrief Nr. 32 - november 2006

Epitaaf voor de eeuwigheidMarc Coremans ontdekte nieuwe mogelijkheid


Ons bestuurslid Marc Coremans vond volgend artikel:
 
Een historisch gebouw van eerste rangorde, de Keizerskapel te Antwerpen, gebouwd in de periode 1512-1514, wil de traditie van het funeraire en van de funeraire kunst nieuw leven inblazen. Kunstliefhebbers kunnen een epitaaf laten oprichten in de crypte van deze prachtige kapel/kerk. In de toekomst kan een en ander zelfs gecombineerd worden met het bewaren van bijvoorbeeld een urne. Een, nog op te richten stichting, moet er voor zorgen dat alles voor de komende eeuwen bewaard blijft. Op die manier worden middelen gecreëerd voor het behoud, het onderhoud en de opwaardering van de kerk. De op te richten funeraire monumenten mogen in geen geval de kwaliteit van het gebouw schaden. En kunnen alleen tot doel hebben het gebouw kunsthistorisch op te waarderen. Eind van dit jaar wordt een eerste epitaaf ingericht in één van de zijkapellen. Een levensgroot marmeren grafbeeld uit de 17e eeuw, voorstellend een knielende man met de handen in gebedshouding, zal opnieuw de bestemming krijgen waarvoor het werd gekapt: een religieus gebouw. In dit geval de Keizerskapel. Wat het Oostenrijks regime verbood, wat het Franse bewind vernielde einde 18e eeuw … wordt in ere hersteld.
 
(Dr. Jean Pierre De Bruyn, kunsthistoricus/conservator van de Keizerskapel)