Nieuwsbrief Nr. 32 - november 2006

Driessens en giftwerken gestart en “cadeau” van schepencollege


Na een aangekondigde maar gemiste start in augustus was het in oktober dan toch zover: de firma Verstraete-van Hecke is begonnen met de restauratie van het grafmonument Driessens op begraafplaats Schoonselhof in Hoboken. Het is vakkundig ingepakt en regelmatig (maar met dikwijls lange tussenpauzes !) is er een bekwaam jongeman aan het werk. De oude, verstikkende en afbrokkelende verflaag is weggehaald en voor een deel is de aangetaste zandsteen al 'gerepareerd'. Zeker is dat het monument er na herstelling helemaal als nieuw zal uitzien, en dat de stichter van het Nederlands Toneel in Antwerpen opnieuw een monument zal hebben, hem waardig. Laten we nog eens vermelden dat Verstraete-van Hecke deze restauratie volledig belangeloos uitvoert. Een pluim dus, en een door ons gefinancierde gedenkplaat waarop dit vermeld wordt, evenals de naam van de initiatiefnemende vzw, wij dus.
Wanneer de werken voltooid zullen zijn, een gebeurtenis waar we nog geen precieze datum kunnen plakken, zal vzw Grafzerkje daar via de regionale pers uiteraard ruim aandacht aan besteden.
   
Ander goed nieuws. In het budget van de Antwerpse schepen voor Cultuur Philippe Heylen is een som van € 5000,- ingeschreven, te besteden door onze vereniging. Om die schenking (die in de toekomst eventueel structureel zou kunnen worden) te finaliseren dienden we een dossier in ter restauratie van de graven van twee mensen die voor de Antwerpse geschiedenis toch wel iets te betekenen hebben gehad: Pierre-Bruno Bourla, van de Bourlaschouwburg en andere Antwerpse monumenten, en Alexis van Mechelen van het operagebouw en tevens de man die de vorm van Schoonselhof als begraafplaats ontwierp en vastlegde! En ze zijn alle twee hoofdbouwmeester van Antwerpen geweest. Aan Bourla is niet zoveel werk, aan van Mechelen relatief wél, maar volgens een bevoegde firma (jawel!) kunnen de kosten met deze gift gedekt worden. Het dossier berust nu bij het gemeentebestuur voor definitieve goedkeuring.

Nog dit: Philippe Heylen blijft ook gedurende de volgende legislatuur schepen voor Cultuur van Antwerpen, een vaste waarde dus. Guy Lauwers, een nieuwkomer op de schepenbank, zal Edwin Pairon opvolgen als schepen bevoegd voor begraafplaatsen. Dàt wordt dus wel even afwachten ...
 
Tekst : Willem Houbrechts
Foto's : Jacques Buermans