Nieuwsbrief Nr. 32 - november 2006

Anneke Haasnoot“Niet mijn beurt”, een nieuw gedicht van Anneke Haasnoot


Anneke Haasnoot zorgt steeds voor de poëtische noot in onze Nieuwsbrief.
 
NIET MIJN BEURT

Ik sla mijn ogen naar 't gebergte heen
Vanwaar mijn angsten kwamen

Laf houdt het zich schuil vandaag
Het meer; een zee met een einder

Met een zeilmast als metronoom
Dirigeert de hoogste cypres
Het orkest in mijn oorschelp

Dan is het aan de golven te breken

Anneke Haasnoot