Nieuwsbrief Nr. 31 - september 2006

Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatieeen zesde gedicht uit de dichtbundel van Rudy Witse, ofte Willem Houbrechts


De dichtbundel “Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatie” van Rudy Witse, bij vzw Grafzerkje bekend onder de naam Willem Houbrechts, met foto’s van Michel Wuyts is recent verschenen. Hierna een zesde gedicht.
 
alice nahon (1896 – 1933) (eilandje perk C - D)
 
geloof als eeuwig een ordening van woorden,
leven een korte warboel van daden.
 
god gaf en geeft om niemand iets,
in verzen kon je dat de goegemeente niet melden.
 
de bloemen van het veld. verschaalde wijn in hoge
glazen. raspende longen. de immer raspende longen.
 
je bent zowat je eigen
smalle, pijnlijk opgehoeste ereperk.
 
één voordeel.
weinigen komen je storen.
 
één nadeel.
weinigen kunnen je horen.
 
Rudy Witse
 
Wie de dichtbundel, niet verkrijgbaar in de boekhandel, wenst aan te schaffen, prijs € 20 – verzendingskosten NIET inbegrepen, kan dit doen bij Houbrechts Willem, 03/230 49 26, E-mail: [email protected]