Nieuwsbrief Nr. 31 - september 2006

Gretig gebruik maken van Grafzerkjesmateriaalonze leden bezigen het aangekochte materiaal. Toch kan het nog beter


Sinds juli is de vzw Grafzerkje de gelukkige eigenaar van een stroomaggregaat, een hogedrukreiniger en een snoeizaag. De eerste weken bleef alles rustig. Maar toen nam onze Marc Coremans het heft in eigen handen lees: gewapend met de hoge druk ging hij de grafmonumenten eigendom van ons lid mevrouw Potie te lijf. En wat bleek: de hoge druk bleek een succes te zijn. Het vuil verdween als sneeuw voor de, ontbrekende, zon. In een eerste, euforische, reactie zwoer Marc, notoir gebruiker van bleekwater, de heilige Javel af en verklaarde op zijn communiezieltje, waar dat dan al mag voor staan, enkel nog de hoge druk en niets anders dan de hoge druk te zullen bezigen. We zullen zien sprak de blinde voorzitter.
Na dit eerste succes ging Marc onvervaard voort. Het reeds jaren, zegge en schrijve dertig jaar, niet aangeraakte grafmonument voor stadsarchitect Fernand Peeters onderging een ware metamorfose. Het zwartgeblakerde monument kreeg zijn oorspronkelijke kleur terug. Marc profiteerde van de gelegenheid om ook het naastgelegen graf voor Matthieu Van Gorp een reinigingsbeurt te geven. Intussen vond ook onze secretaris Willem Houbrechts (hiernaast: Willem jaagt niet op groot wild; “meester hogedruk” Marc kijkt geamuseerd toe) zich niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en hij trachtte het grafmonument voor Paul Joostens terug in zijn oorspronkelijke staat te krijgen. Toen gebeurde het drama: nog voor Willem zijn draai had gevonden moest hij stoppen want … de benzine was op. Willem was zo van zijn melk dat hij nog dezelfde week voor meer dan een maand op verlof trok.

Tekst en foto's : Jacques Buermans

Maar ook onze leden stonden niet stil. Nadat eerder Christian Ketele met succes enkele van zijn “aanwinsten” een totaal ander uitzicht gaf, ik denk daarbij zeker aan Buschmann en aan Verbooghen, toog Leo D’Heu aan de slag. Hij was de eerste die ons materiaal “huurde” om de concessie Schöller te lijf te gaan. In een mum van tijd verdween het jaren ongemoeid gelaten groen en het kreeg daarbij de plaats waar ik dat groen het liefste zie: in een container. Wat te voorschijn kwam was een pracht van een grafmonument met nog heel veel werk voor de boeg. Enkele naamplaten kwamen tevoorschijn, boomstronken dienen nog verwijderd te worden waarna de vrijgekomen ruimte met gewone grond opgevuld zal worden, een beschermlaag tegen verdere corrosie op de marmer moet nog aangebracht worden en daarna dient alles nog beplant te worden. In zijn enthousiasme verloor Leo alle tijd uit het oog met het gevolg dat hij zijn wagen diende achter te laten op de begraafplaats wegens het sluitingsuur. We spraken Leo enkele dagen na zijn “avontuur” en vroegen hem dit toch zo stil mogelijk te houden: een lid van vzw Grafzerkje dat zich laat insluiten op Schoonselhof. Indien ze dat horen op de administratie van de begraafplaats krijgen ze de slappe lach. Maar je kent dat van “wie laatst lacht, best lacht”: Leo, leidinggevende figuur in een atletiekvereniging, trekt volgende week naar Schoonselhof met in zijn zog … een kampioen hamerslingeren. Neen, niet om de vriendelijke mensen van de administratie te lijf te gaan, wel om de naamplaten van “zijn” graf te verplaatsen. Maar in ieder geval zijn ze op de administratie gewaarschuwd: lach niet met Leo of hij komt met een worstelaar tot bij jullie. Of is worstelen geen atletiekdiscipline? Oei, deze misstap zal ik zeker dienen te bekopen met een bezoek van de hamerslingeraar?

Toch is het niet allemaal “rozeschijn en manegeur”. Een aantal van de leden zorgen goed voor “hun” monumenten. Andere leden zorgen zelfs goed voor andermans monumenten en dan denk ik aan Mathilde Goelen en Louis Van Dijck die op geregelde tijdstippen de grafmonumenten Burger, Alexander Struys en Alice Nahon onderhouden en zeker aan onze Marc Coremans die zich al jaren belangloos inzet om andermans grafmonumenten in orde te brengen. Nu we over degelijk materiaal beschikken wil Marc, die zich intussen ontpopte tot een meester in de hogedrukkunst, zich nog altijd inzetten om een helpende hand te bieden aan leden die hun monumenten willen opknappen maar hij weet en ziet beter dan wie ook dat er een aantal leden zijn die niets uitvoeren aan de door hen overgenomen monumenten. Marc loopt geregeld met kandidaat-overnemers op Schoonselhof rond, ervaart dan de gretigheid waarmee een aantal van deze “kandidaten” grafmonumenten willen overnemen om dan met lede ogen te moeten aanzien dat er maanden later nog niets aan het monument gedaan werd. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Elk monument dat door een van onze leden overgenomen wordt, wordt zo van de ondergang gered maar blijkbaar vergeten deze leden wel dat ze een papier ondertekenden om dit monument te beheren “als een goed huisvader”. Wel, als ik dan eens met Marc rondloop zie ik een aantal “slechte” huisvaders. In het verleden zegde ik reeds meermaals dat het beter is om slechts één concessie over te nemen en er dan zorg voor te dragen dan meerdere en er dan niet meer naar om te zien. Erger vind ik het dan nog dat bij enkele van die overnames een beroep diende gedaan te worden op de onvolprezen William om ingezakte boordstenen recht te zetten, opvoegingen te doen waarna de overnemer enkel het grafmonument dient op te kuisen of een bloemetje te planten en dat dit zelfs niet geschiedt. Of wanneer de hulp dient ingeroepen te worden van de mensen van de begraafplaats om de stronken te verwijderen omdat wij niet over het nodige materiaal én de nodige mankracht beschikken en dan vast te stellen dat er jaren later nog niets gewijzigd is aan de toestand van het grafmonument.

Nog even de “voorwaarden” herhalen: de “huurder”, die lid dient te zijn van onze vzw Grafzerkje, betaalt € 100 en mag voor 5 dagen al het materiaal of gedeelten ervan bezigen. Hij dient dit zelf te gaan afhalen bij Jacques Buermans, Frieslandstraat 4, 2660 Hoboken, 03/829 16 03. Een telefoontje of mail vooraf is wenselijk. Na afloop dient hij het materiaal terug te bezorgen op hetzelfde adres en krijgt hij, indien het materiaal in goede staat verkeert, € 90 terug. We vertrouwen op onze leden dat ze het materiaal op een degelijke manier bezigen en het gebruiken waarvoor het dient. Zadel een volgende gebruiker niet op met eventuele gebreken en kom eerlijk uit voor, hopelijk geen, defecten.
Jacques Buermans.