Nieuwsbrief Nr. 31 - september 2006

Waarom eens niet naar Temse?we maakten de maidentrip van een nieuwe funeraire gids mee


Het gemeentebestuur van Temse organiseert rondleidingen op de begraafplaats van Temse. Een belangrijk pluspunt was het feit de kunsthistorica Ann De Pestel haar eindwerk maakte over deze begraafplaats. Ik mocht haar “maidentrip” meemaken. Een dertiental geïnteresseerden, voornamelijk Temsenaren, stonden aan de ingang van deze mooi ogende begraafplaats. Ann De Pestel heette de bezoekers van harte welkom op deze dodenakker uit 1819. Van op afstand kon men het oudste gedeelte en de drie uitbreidingen goed onderscheiden. Een eerste groot grafmonument was dit voor de familie Sloor met een bas reliëf dat de opwekking van Lazarus voorstelt. Een aantal van de deelnemers kende deze belangrijke familie uit Temse. Bij iedereen ging een belletje rinkelen bij de naam Boel maar het was wel familie van, niet de oprichter van de Boelwerf. Tony Van Os was een meer dan voortreffelijk kunstschilder maar kreeg, zoals vele kunstenaars, een sober graf met enkel de verwijzingen, palet en penselen, naar zijn beroep. Hetzelfde kan gezegd worden van de laatste rustplaats voor beeldhouwer Karel Aubroeck, de man van het ruiterstandbeeld voor koning Albert te Nieuwpoort en de beelden op de IJzertoren. Burgemeester en vrederechter Van Raemdonck daarentegen kreeg een gigantische sarcofaag. In dezelfde lijn lagen de grafmonumenten voor de families Van der Gucht, pottenbakkers en Wittock. De familie De Schepper was vertegenwoordigd met vader Jules De Schepper, wielrenner, en zoon Eddy, dokter. William Wilford, oprichter van een zeildoekenfabriek, was de stamvader van een belangrijke familie waaronder een burgemeester. Deze protestant kreeg een prachtig grafmonument. Spijtig genoeg staat het verloren in een hoek en zorgen een overdaad aan bomen ervoor dat het monument praktisch aan het oog onttrokken wordt én fameus lijdt onder deze bomenpartij. Naast hem ligt Frans Boel, burgemeester en stichter van de Boelwerf. Een onding, denkelijk ter vervanging van een oud kruis, zagen we op het graf voor Desiré Poppe, vader van priester Poppe. De begraafplaats van Temse is ook enkele grafkapellen rijk. De neoromaanse kapel voor de familie Wauters moet wel onderdoen voor de grafkapel voor de familie Janssens de Varebeke. We stonden ook stil bij een obelisk voor vier slachtoffers van een ramp die op 3 augustus 1882 plaatsvond. Niemand wist te vertellen waarover het ging en Ann, die het nodige opzoekingswerk deed, kon ook de sluier niet oplichten. Ann De Pestel kon haar toehoorders boeien met haar verhalen en ze gaf voldoende informatie over de aanwezige symboliek. Ze is zeker uit het goede hout gesneden. We wensen haar alle succes toe.
 
Epiloog:
 
Over de vier slachtoffers kon Ann niet veel vertellen maar ze wist wel een en ander te zeggen over de aanwezig zijnde symboliek. Dit kwam na een vraag van haar “mentor” Eric De Rijcke, in een vorig leven nog lid van onze vzw, waarna ik onze leden om informatie vroeg. Dankzij de door onze leden verstrekte gegevens wist Ann te vertellen dat het iets met de “genietroepen” te maken had en de weinige informatie die ze ter plekke had opgevangen sprak over personen die verdronken waren. Ik besloot toch verder op onderzoek te gaan ook al omdat in ons ledenheir Flor Van Otterdyck zit, in een vorig leven maritiem journalist. Ik mailde hem en reeds de daaropvolgende dag kreeg ik antwoord: Een ondernemer kreeg de opdracht om een gezonken schip te bergen. Hij deed daarvoor een beroep op een luitenant van de genietroepen. Met een ponton begaven ze zich naar het wrak met de bedoeling dit te dynamiteren. De dynamietlading ontplofte vroegtijdig en de luitenant en drie arbeiders lieten hierbij het leven. Dus alweer een “mysterie” opgelost door een van onze leden.

Jacques Buermans
Foto’s Jacques Buermans.