Nieuwsbrief Nr. 28 - maart 2006

Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatieDerde gedicht uit de dichtbundel van Rudy Witse, ofte Willem Houbrechts


De dichtbundel “Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatie” van Rudy Witse, bij vzw Grafzerkje bekend onder de naam Willem Houbrechts, met foto’s van Michel Wuyts is recent verschenen. Hierna een derde gedicht.

 

Nicole Van Goethem (1941 – 2000) (ereperk R)

 

alles zakte wat door.

 

en

 

vermist je niet groot van lichaam was,

was de bodem vlug bereikt,

 

zo nodig.

 

zo dikwijls was dat nodig,

maar meestal

hebben we dat niet gezien.

 

want dit, dit was het belangrijkste :

we hielden van je.

 

bij hoog en bij laag.

 

Rudy Witse

 

Wie de dichtbundel, niet verkrijgbaar in de boekhandel, wenst aan te schaffen, prijs € 20 – verzendingskosten NIET inbegrepen, kan dit doen bij Houbrechts Willem, 03/230 49 26, E-mail: [email protected]