Nieuwsbrief Nr. 28 - maart 2006

Weinig respect voor groot manGraf Durlet in Wijnegem verdwijnt


Enige tijd geleden kwam ik in het bezit van een foto van dokter Georges Durlet. Daarom informatie ingewonnen bij ons steunend lid mevrouw Andrea Durlet om de laatste rustplaats van deze man te vernemen. Zoals ik van haar gewoon ben kreeg ik al het nodige toegezonden.
 
Dokter Georges Durlet werd geboren op 1 januari 1873. Hij was de zoon van Victor, architect die op Sint Fredegandus begraven ligt. In december 1900 kreeg hij een aanstelling in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis. In 1905 wordt hij chirurg in dat zelfde ziekenhuis. Georges Durlet zet zich in tijdens de Balkanoorlog in 1912-1913 waar hij, als eerste, huidtransplantaties met succes uitvoerde, en stelt zich nadien ten dienste van het Belgische leger. In 1919 wordt hij benoemd tot heelmeester dienstoverste in het Sint Elisabethziekenhuis tot het eind van zijn mandaat in 1935.
 
Mevrouw Andrea Durlet gaf nog wat “familiale” toelichtingen: “Als kind maakte hij een grote indruk op mij. Hij woonde toen al in Wijnegem in het “Weilandshof”. Hij bezat een paard en in zijn grote tuin stond een sneeuwwit huisje met meubeltjes zoals in de Walt Disneyfilms. Een echt droomland voor mij.”
De familie schonk al zijn medische instrumenten aan de gemeente Wijnegem. Is het daarom niet wraakroepend dat het graf door diezelfde gemeente in 1999 geruimd werd? Een graf voor een persoon als Georges Durlet verdiend toch een beter lot?
 
tekst : Jacques Buermans
foto : met toestemming Andrea Durlet