Nieuwsbrief Nr. 28 - maart 2006

Knap staaltje van samenwerkingSamenwerking tussen de stad Antwerpen en vzw Grafzerkje


Geregeld werd ik door bezoekers aangesproken dat de beplanting op het grafmonument voor dichter Paul Van Ostaijen op het ereperk van de stad Antwerpen zo stilaan de overhand nam op het prachtige beeld van Oscar Jespers. De verantwoordelijke voor het groen, Willy Van Bergen, werd door mij op de hoogte gebracht. Binnen de twee weken was de klus geklaard. Meer nog de beplanting op een aantal andere graven van het ereperk werd ook aangepakt: August Van Cauwelaert, Lode Craeybeckx en andere Renaat Veremansen. Met het kortwieken van de beplanting kwam ook de beschadiging achteraan het grafmonument va Van Ostaijen veel beter tot uiting. Ik opperde het idee om dat door onze onvolprezen William te laten doen én om van de gelegenheid gebruik te maken om de, steeds beter wordende, samenwerking tussen de stad Antwerpen en onze vzw eens te benadrukken en het lot was mij gunstig gezind: Van Ostaijen verjaarde enkele weken later. Vlug een audiëntie aangevraagd bij schepen Pairon die het idee gunstig genegen was en het nodige deed voor een heuse “herinhuldiging”. 
Onze vzw mocht niet klagen want naast de prominenten wijdden vier dagbladen iets aan het gebeuren én kregen we een verslag op de regionale radio en televisie.
 
Jacques Buermans
 
Foto: Marc Coremans