Nieuwsbrief Nr. 27 - januari 2006

Concessie Schöller-Hoddick overgenomenLeo d’Heu neemt concessie over


Onze Marc Coremans heeft nog maar juist zijn rubriekje en hij slaagde er reeds in om iemand te vinden voor één van de over te nemen concessies. Een nieuw lid van de vzw, Leo D’Heu, deed het nodige en nam op 5 januari 2006 de concessie over. Leo deed reeds wat onderzoek en kwam tot de conclusie dat Walter Schoeller (Antwerpen 26-9-1888) scheikundige was en denkelijk in de Werbrouckstraat 11 woonde overleed te Londen op 25-10-1938. De familie Schoeller kwam uit Pruisen naar Antwerpen en veranderde later hun naam in Schöller. Leo ontdekte ook dat Clara Johanna Elisabeth Hoddick (Langenberg Pruisen 19-4-1859) en overleden te Siegler op 6-9-1898 niet de echtgenote maar wel de moeder van Walter was. Wanneer het weer het toelaat gaat Leo D'Heu de overtollige begroeiing verwijderen en eens grondig de toestand van het graf bekijken en tegen juni zoekt Leo alles tot een goed eind te brengen.

Tekst : Jacques Buermans