Nieuwsbrief Nr. 27 - januari 2006

Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatieeen tweede gedicht uit de dichtbundel van Rudy Witse, ofte Willem Houbrechts.


“Père Lachaise – Schoonselhof een confrontatie” van Rudy Witse, bij vzw Grafzerkje bekend onder de naam Willem Houbrechts, met foto’s van Michel Wuyts is recent verschenen. Wie de dichtbundel, niet verkrijgbaar in de boekhandel, wenst aan te schaffen, prijs € 20 – verzendingskosten NIET inbegrepen, kan dit doen bij Houbrechts Willem, 03/230 49 26, E-mail: [email protected]. Hierna een tweede gedicht.
 
Strooiweide
 
wind wentelt zich kierewiet.
 
asse asemt gulzig voor het laatst, zielen
wieken traag, versleten en amechtig weg.
geen oordeel, geen eerste
en geen laatste.
 
niemand waakt op deze weide over
het verzamelde niets. in een der
windstreken dondert het.
niets herinnert. niets herinnerd.
 
in de wind wentelt totale teruggave.
versleten. amechtig.
 
spiksplin…
wind wentel woorden weg.
 
Rudy Witse