Nieuwsbrief Nr. 27 - januari 2006

Lief en leed op SchoonselhofBuste verdwenen maar levensgroot beeld terugbezorgd


Op 28 november 2005 deden Marc Coremans en ikzelf een rondgang langs de graven met het oog op het noteren van gegevens van verlopen concessies om ze eventueel te kunnen overnemen. We schrokken ons een hoedje toen bleek dat op het graf van Gustaaf Laroche (Antwerps gemeente- en provincieraadslid. In 1930 was hij tevens directeur van de Wereldtentoonstelling in Antwerpen) de buste, een ontwerp van beeldhouwer Willy Kreitz, samen met de arduinen zuil verdwenen was.
Toen we op 1 november dezelfde rondgang maakten was alles nog aanwezig. De diefstal werd aangegeven en hier blijkt toch weer eens het nut van een website met zo veel mogelijk grafmonumenten op. We konden aan de politie een afbeelding van de gestolen buste tonen en, magere troost natuurlijk, het grafmonumenten mèt buste staat nog steeds op www.schoonselhof.be.
Maar er viel ook goed nieuws te rapen. Vrijdag 2 december verzorgde ik een rondleiding op de begraafplaats. Zondagmorgen 4 december eveneens.
Deze keer schrok ik mij een positief hoedje toen bleek dat het levensgrote beeld voor Theo Schepens, een knaap die verongelukte op 11 jarige leeftijd, terug op zijn plaats stond. Op de administratie wist men niets van een teruggave en ik het dossier vond ik dat het beeld in 1995 gestolen werd. Ik contacteerde de nabestaanden die indertijd aangifte deden van de diefstal. De stiefmoeder was tot tranen toe bewogen toen ik haar meedeelde dat het beeld terug geplaatst werd. Op maandag 12 december deed de onvolprezen William het nodige om het beeld stevig te verankeren zodat het voor dieven weer iets moeilijker wordt om er mee te gaan lopen. De pers, Gazet van Antwerpen van 10 december, contacteerde ondergetekende en wilde het verdwijnen van de buste voor Gustaaf Laroche in de pers. Ik kreeg gedaan dat in één artikel het “lief en leed” samengevoegd werd zodat het weer geen eenzijdig, negatief, artikel werd.

Tekst en foto's : Jacques Buermans