Nieuwsbrief Nr. 27 - januari 2006

Nieuwjaarsbriefeen eerste volledig jaar als vzw is voorbij


Bij een nieuw jaar horen nieuwjaarswensen. Ik mocht al een aantal Grafzerkjes de beste wensen voor een gelukkig, vreugdevol en vooral gezond 2006 toewensen. Bij degenen die ik nog niet kon bereiken in ieder geval uit mijn naam al het beste wat u zich kunt indenken voor 2006. Dat het een jaar mag worden waarin al je wensen werkelijkheid mogen worden.
 
Even terugkijken naar wat 2005 in petto had voor de vzw Grafzerkje. Eind 2005 hadden we 130 leden, niet slecht voor een eerste werkingsjaar. De tweemaandelijkse rondleidingen konden steeds op de nodige belangstelling rekenen zelfs wanneer er naar Nederlands Limburg getrokken werd en zelfs bij een bezoek aan Kortrijk in een sneeuwstorm. Willy Cornelissens overtrof zich, zie verder, zodat er nu naast www.grafzerkje.be en de reeds bestaande site over Schoonselhof, www.schoonselhof.be nog een website www.antwerpsebegraafplaatsen.be is waarop alle Antwerpse dodenakkers gaan komen. Het overnemen van grafconcessies zit eveneens in de lift, zeker in Antwerpen waar nu ook de mogelijkheid geboden wordt om in bestaande grafconcessies begraven te worden.
 
Dankzij de Stichting ter bevordering van de Volkskracht uit Rotterdam werd onze rekening aanzienlijk aangedikt. Het project, de restauratie van het grafmonument voor Victor Driessens, lijkt ook heel positief te evolueren. Natuurlijk kon een en ander beter. De communicatie met een stad Antwerpen verloopt nog steeds stroef maar toch zijn er lichtpunten. Onze vzw Grafzerkje wordt meer en meer geraadpleegd en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ik denk dat we op de ingeslagen weg dienen voort te gaan en hoop dat we eind 2006 kunnen melden dat een of meer van onze projecten in werkelijkheid gerealiseerd zijn. Een project wordt opgestart in Gent en ook West Vlaanderen beweegt een en ander. De situatie in Limburg is van die aard dat ze, gelukkig maar, onze hulp niet zo direct nodig hebben maar men is er al op de hoogte van ons bestaan.
 
Jacques Buermans.