Nieuwsbrief Nr. 26 - november 2005

Leden van vzw Grafzerkje restaureren dat het een lust is


De kleindochter van de heer Frans Durlet, mevrouw Andrea Durlet dochter van Emmanuel Durlet die op het kunstenaarsereperk van Schoonselhof ligt, wees ons op het feit dat een “akte van verwaarlozing” op het grafmonument voor haar grootvader stond. Nadat mevrouw Durlet de kiezel, die grotendeels “verdwenen” was, verwijderd had werden Ook het grafmonument van Jos Bascourt stond op een lijst. Ik contacteerde kleinzoon Michel Bascourt en William deed het nodige. Gedurende ettelijke uren werden enkele delen van het grafmonument opgehoogd waar nodig. Nadien werden de stukken opgevoegd. Het grafmonument bevindt zich op perk 26-B.
door de onvolprezen William de boordstenen rechtgezet en opgehoogd waar nodig. Nadien werden de stukken opgevoegd en na het leggen van een onderlaag werd nieuwe kiezel aangebracht. Mevrouw Durlet zorgde ook nog voor een summiere reiniging van het monument zodat de vermeldingen iets duidelijker leesbaar zijn. Het grafmonument bevindt zich op perk 21-H.
Frans Durlet was architect en promotor van de neogotische kunst in onze gewesten. Hij ontwierp onder meer het koorgestoelte van de O.L. Vrouwkathedraal van Antwerpen. Tevens was hij gespecialiseerd in het bouwen van mooie herenhuizen in Antwerpen en van het eerste atheneum van Deurne.
Jos Bascourt werd in 1880 student aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten, afdeling bouwkunst. Hier kreeg hij onder meer les van Jozef Schadde, Leonard Blomme en Pieter Dens. Bascourt bekwaamde zich in de neo-Vlaamse renaissance bouwkunst. In opdracht van zijn vriend kunstschilder Jos Ratinckx realiseerde hij in 1890 een opmerkelijk woonhuis in de Berchemse Waterfordstraat. Jos Bascourt toonde wat hij waard was in de nieuwe wijk Zurenborg. Na een eerste opdracht volgde het “café du Dôme”, op de hoek van de Grote Hondstraat. Een volgende opdracht was een aantal woningen aan de Dolfijn- en de Tweelingenstraat. In 1894 bouwde Jos Bascourt “In de sterre de Sonne en de Mane” en twee jaar later de woningen “’t Molentje”, “Minerva” en “de Zevensterre” aan de Cogels Osylei. Verdere projecten zijn “huis Mercurius”, Cogels Osylei, “huis Boreas”, Transvaalstraat, “de vier seizoenen” op de hoek van de Waterloo- en de Generaal Van Merlenstraat, “Lotus en Papyrus”, Transvaalstraat, “huis Nymphea”, Waterloostraat, “de Morgenster”, Cogels Osylei, “Euterpia”, Generaal Capiaumontstraat en zijn eigen woning aan de Sint-Vincentiusstraat.
Mevrouw Andrea Durlet en de heer Michel Bascourt zijn nu ook steunend lid van onze vzw Grafzerkje, waarvoor onze dank.
Ook zorgde de onvolprezen William ervoor dat de, gestolen, deur van de grafkapel Nicolopulo op Schoonselhof vervangen werd. Alweer een knap staaltje van zijn vakmanschap. 
Tenslotte werd op dinsdag 8 november door een gespecialiseerd bedrijf de concessie Dumont, door mezelf overgenomen met de bedoeling om er ooit zelf in begraven te worden, geruimd. Nu kan ik eindelijk met een gerust geweten mijn laatste adem uitblazen maar ik sta daar nu niet echt voor te springen.

tekst en foto's : Jacques Buermans