Nieuwsbrief Nr. 26 - november 2005

Grafsierkunst van de familie Norga: Marcel Desmedt betoont al geruime tijd interesse in het werk van de familie Norga en pleegde er volgend stuk over


Ons lid Marcel Desmedt betoont al geruime tijd interesse in het werk van de familie Norga en pleegde er volgend stuk over.
 
Het viel ons reeds meerdere malen op dat op een grafmonument bronzen versieringen werden aangebracht die getekend werden door S. Norga. Ook te Menen vonden we talrijke voorbeelden van deze grafsierkunst.
 
De stamvader van deze beeldende kunstenaars was Frans Norga. Zijn zoon Sylvain werd een erken d beeldend kunstenaar die zich specialiseerde in de grafsierkunst. Omdat hij trachtte naar tijdsbestendige voorwerpen op grafmonumenten koos hij voor brons. Daartoe had hij een bronsgieterij nodig
Hij stimuleerde zijn broer Pascal om met de bronsgieterij te beginnen. Tussen de twee wereldoorlogen begon Pascal Norga dan inderdaad een bronsgieterij te Etikhove (nabij Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen). Daar hij zich echt specialiseerde in het gieten van bronzen letters, kruisen en religieuze motieven voor grafzerken had de zelfstandige bronsgieterij – mede door de ontkerking – na de Tweede Wereldoorlog onvoldoende overlevingskans en werd tenslotte opgeslorpt in de gieterij “Art Casting bvba”, thans gelegen in de Industrizone Meersloem-Leupegem, 9700 Oudenaarde. Dit fabricageprogramma heeft een uitgebreider gamma: reliëfletters en cijfers in verschillende types en afmetingen, firma- en naam- gedenk- en inwijdingsplaten, emblemen, medailles, wapenschilden, beelden, borstbeelden, bas-reliëfs maar ook binnen- en buitenversieringen, exclusieve deurtrekkers, enz. Dit alles in brons, koper en aluminium. De grafsierkunst zit dus nog steeds in het gamma van producten maar ook de industrie, openbare besturen en zelfs de scheepstimmerwerven doen een beroep op deze gieterij.
Het werk van de gebroeders Norga vinden we in grote of kleine getale terug over gans het Vlaamse land tot in Brussel toe. Het is wellicht de enige kunstenaar die in brons zoveel grafornamenten heeft gecreëerd.
 
Tekst en foto's : Marcel Desmedt.
 
Als gerespecteerd beeldhouwer kon Sylvain Norga ook grotere grafornamenten aan zoals deze “pleureuse” op het graf van Frans  Carette (1896 – 1947) en Beatrice Bécourt op de gemeentelijke begraafplaats te Menen. Foto van Martin Demedts.