Nieuwsbrief Nr. 26 - november 2005

Graf Frédéric de Merode gerestaureerdplechtigheid aan het graf


Bijna driehonderd aanwezigen op de herinhuldiging van het graf voor Frederic de Merode op de begraafplaats van Berchem. Dit was een onderdeel van een hele dag “de Merodefeesten” mede georganiseerd door ons lid Swa Beerten.
 
Graaf Ludovicus Fredericus de Mérode (Maastricht 9/6/1792 – Mechelen 4/11/1830) onderscheidde zich in de Belgische omwenteling van 1830. Nadat hij financiële steun had verleend aan de nieuwe voorlopige Belgische regering nam hij dienst als soldaat in het patriottenleger. Op 25/10/1830 werd hij tijdens een schermutseling te Berchem aan het rechterdijbeen gewond. De heelmeesters gingen slechts de volgende dag tot amputatie over. De graaf overleefde in eerste instantie de ingreep maar gaf, een paar dagen later, toch de geest, na overbrenging te Mechelen. In 1914 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht van de oude naar de nieuwe begraafplaats te Berchem.
 
De sprekerd van dienst meldde de aanwezigen dat men eertijds aan de Merode geen militaire eer mocht bewijzen met een geweersaluut omdat er nog veel Nederlanders in de stad Antwerpen waren en men geen nieuwe schermutselingen wilde ontketenen. Tevens werd de “anekdote” ontkracht dat hier enkel het geamputeerde been van de graaf begraven zou zijn. Na de onthulling van het gerestaureerde monument werd door soldaten in de kledij van die tijd, wel eigenaardig dat er in 1830 reeds veel Rolexuurwerken in omloop waren, een eresaluut afgestoken waarna om een aantal minuten stilte verzocht werd.
Daarna trok het bont gezelschap, een aantal onder hen had zich met liefst meer dan 100 jaar vergist want ze kwamen opdagen in tenues van de tweede wereldoorlog, verder.

Tekst: Jacques Buermans, foto : Marc Coremans