Nieuwsbrief Nr. 26 - november 2005

Een funerair geschenkMarc kreeg een bijzonder verjaardagsgeschenk.


In de loop van de maand oktober mocht ik mijn verjaardag vieren. Voor iemand van wie het eerste cijfer van zijn leeftijd hetzelfde cijfer is als dat van de toekomstige nieuwe tramlijn in Antwerpen (ra ra) is dat vieren eigenlijk al heel relatief geworden. Maar ik zal het geweten hebben. Dit jaar niet de klassieke CD-, DVD-, boeken- of andere bon. Mijn echtgenote Jeannine heeft mij verrast (2 x r graag) met een prachtig kunstwerk.
Enige voorhistorie gaat hier wel aan vooraf. In juni werd ik door mijn echtgenote meegetroond naar een schilderijententoonstelling van  de moeder van één van haar collega’s : de Boomse kunstenares Theresa Van Hoof. Een prachtige tentoonstelling maar niet echt met onderwerpen die mij boeiden. Ik mocht echter ook nog een aantal foto’s bekijken van kunstwerken die niet tot de tentoonstelling behoorden en ja hoor, daar zat een vroeg werk tussen (gedateerd 1978), een olieverfschilderij met als onderwerp een dodenmasker. Ik mocht het prachtige werk kopen en dat heeft nu een ereplaats.
Ik kreeg ook de nodige documentatie mee over het curriculum van de artieste en hieruit bleek dat mevrouw Van Hoof toch al enige belangrijke prijzen in de wacht sleepte in binnen- en buitenland. Het AMVC (Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven) te Antwerpen heeft ook werk in de collectie.
Maar hier begint het verjaardagsverhaal pas. In juli contacteerde mijn echtgenote de kunstenares opnieuw met de vraag of ze ook iets funerairs “op bestelling” wou maken. Uiteraard volledig buiten mijn weten om.
Onderwerp van het kunstwerk : één van mijn adoptiegraven op Schoonselhof, de concessie Löwenthal-Renard, beter bekend als “de engel”. Aandachtige lezers van de Nieuwsbrieven weten wel over welk monument het hier gaat. Voor een geheugensteuntje : raadpleeg de website www.schoonselhof.be onder de rubriek restauraties en daar vindt je de concessie Löwenthal-Renard terug.
Intussen had mijn vrouw uit mijn archieven de fotoreportage van het restauratieproject “ontvreemd” en aan de kunstenares overgemaakt met als opdracht : doe uw zin, maak er iets moois mee. En het moest goed zijn want mevrouw Van Hoof is op Schoonselhof zelf gaan kijken om, naast het gebruik van de foto’s, inspiratie op te doen aan de hand van het monument zelf. Natuurlijk ook weer zonder dat ik ervan wist.
En zo werd ik verrast met een prachtig kunstwerk. Er werd gebruik gemaakt van speciaal perkament afkomstig van de Ardennen, waarvan het gedeelte van de engel zelf iets dieper ligt dan de rest van het papier. Zo krijg je perspectief. Dat gedeelte, de engel zelf dus, is geschilderd. De “omkadering” is getekend en dat geeft een prachtig resultaat. Overbodig te zeggen dat ondergetekende zeer tevreden is met deze vrije interpretatie van een beeld van één van mijn “adoptanten”.
Om te beëindigen met een rijmpje : een prachtig werkje voor een heel tevreden 

Tekst : Marc Coremans
Fot o: Jacques Buermans
Afbeelding : Teresa Vanhoof

Voor de Grafzerkjes die eventueel ook interesse zouden betonen: de coördinaten van Theresa Van Hoof zijn:
Galleria d’arte Teresa
Tuyaertsstraat 38
2850 Boom
Tel. 03 844 13 38
Website : http://www.galleria-arte-teresa.be