Nieuwsbrief Nr. 25 - september 2005

Leden van vzw Grafzerkje restaureren dat het een lust is


De kleinzoon van de heer Casman, dokter Jean Van Roy, bezorgde een foto en informatie over zijn grootvader met de bedoeling een CV op de website www.schoonselhof.be te zetten. Ik liet hem een foto zien van het grafmonument dat wel een opknapbeurt kon gebruiken. De heer Jean Van Roy deed een beroep op vzw Grafzerkje. Ons lid Marc Coremans vervulde deze taak voortreffelijk. Eerst werd de enorme “struikpartij” verwijderd. In een tweede fase werden de ontbrekende bronzen letters en cijfers geplaatst. Na het opvoegen werd het grafmonument grondig gereinigd. Ten slotte werd het monument bebloemd. De heer Jean Van Roy is nu ook steunend lid van vzw Grafzerkje.
Raymond Casman trad, in 1911, als geneesheer in dienst aan het Sint Elisabethziekenhuis te Antwerpen. Bij de oorlogsverklaring van 1914 bood hij zich onmiddellijk aan als vrijwilliger. Hij werd ingelijfd in het zevende en nadien het dertiende artillerie regiment. Drie jaar aan het front leverde hem zes frontstrepen op. Na de wapenstilstand hernam hij zijn werk in het Sint-Elisabethziekenhuis waar hij de dienst radiologie uitbouwde. Later werd hij diensthoofd inwendige ziekten, functie die hij tot 1934 bekleedde. Hij was een voorloper in de kankerbestrijding en ontmoette Marie Curie. Raymond Casman was bezieler van de eerste sociale verenigingen voor kankerbestrijding in de provincie Antwerpen. In 1923 richtte hij in de Lange Lozannastraat de eerste Belgische kliniek in voor geïntegreerde kankerbestrijding en kocht met eigen fondsen Radium voor de behandeling van kankerpatiënten. In zijn vrije tijd was hij ook een fervent bijenliefhebber. Hij stierf aan een allergische shock tengevolge van een massale bijenaanval tijdens de plaatsing van een nieuw bijenvolk in een bijenkast. (informatie bekomen van zijn kleinzoon Jean Van Roy, [email protected]) Het grafmonument voor Raymond Casman is voorzien van een Madonnabeeld vervaardigd uit Carraramarmer, dat oorspronkelijk op het familiegraf (Casman-Govaerts) stond op de Kielbegraafplaats. Het bevindt zich op perk W, West.
Ook ons ander bestuurslid Willem Houbrechts zat niet stil.
In 2005 stond de concessie Frenssen als “verwaarloosd” genoteerd. Grafzerkje Willem Houbrechts contacteerde een nabestaande en deed zelf het nodige om het grafmonument in orde te brengen. De boordstenen werden opgehoogd en opgevoegd en de stele werd opgeschuurd. In het najaar zal het grafmonument nog bebloemd worden.
Leo Frenssen was een zeer kleurrijke figuur. Hij doorkruiste Antwerpen met zijn bakfiets en gaf ook het eenpersoonsblad "De Voorlichter" uit. Frenssen stichtte de "Technocratische Partij" waardoor hij in de gemeenteraad zetelde. Frenssen was tevens volksvertegenwoordiger. Nadat Frenssen in 1936 tijdens een betoging in Brussel door de politie werd ingerekend werd hij in Antwerpen feestelijk onthaald. Door burgemeester Adolf Max werd hij 9 dagen in een psychiatrische instelling opgesloten. Met meer dan 21.000 stemmen behaalde hij in 1939 een daverend succes en kwam hij, samen met 5 volgelingen, in de Antwerpse gemeenteraad. Het grafmonument voor Leo Frenssen bevindt zich op het eilandje CD.
In augustus 2005 werd het grafmonument voor Theodoor Van Rijswijck onder handen genomen door Grafzerkje Willem Houbrechts. Hij schuurde de gehele stele op. In het najaar zullen de letters van het grafmonument nog herschilderd worden.
Volksdichter Theodoor Van Rijswijck was de zoon van de gelegenheidsdichter Jan Corneel van Rijswijck, broer van de dichter en politieke pamflettist Jan Baptist en de volksdichter en kunstsmid Lambrecht; oom van Jan Van Rijswijck, liberaal burgemeester van Antwerpen van 1892 tot 1906. Als dichter behoorde "den Door" tot de tweede romantische generatie in de Vlaamse literatuur. Als overtuigd flamingant was hij bij allerlei cultuurpolitieke initiatieven betrokken. Van Rijswijck hekelde het verfranste landsbestuur en stierf krankzinnig, amper 38 jaar oud. Het grafmonument voor Theodoor Van Rijswijck werd opgericht door "De Olijftak": een rederijkerskamer en bevindt zich op perk Z1, rij A. Van Rijswijck werd eerst begraven op de begraafplaats Stuivenberg en werd in 1895 overgebracht naar de Kielbegraafplaats. Later werd hij op stadskosten van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats naar het Schoonselhof overgebracht.

tekst en foto's : Jacques Buermans.