Nieuwsbrief Nr. 25 - september 2005

Willem Simon Burger kreeg een plaquettesamenwerking over de grenzen heen


Eind januari werd ik gecontacteerd door de stichting Volkskracht uit Rotterdam met de vraag of wij konden nakijken of het graf van hun stichter, Willem Simon Burger, op de begraafplaats Schoonselhof te vinden was. Willem Simon Burger werd in 1878 opgenomen als medefirmant in de firma Boutmy & Co, een cargadoorsbedrijf. Hij kreeg de dagelijkse leiding in de vestiging te Antwerpen. Willem Burger wilde zijn aanzienlijke vermogen beschikbaar stellen aan zijn geboortestad en in 1923 richtte hij daartoe bij testament de Stichting Bevordering van Volkskracht op. Deze stichting is nog steeds actief voor de inwoners van Rotterdam.
Na wat opzoekwerk en een positieve reactie van onzentwege bleek het de bedoeling van de stichting Volkskracht te zijn om een plaquette op het graf aan te brengen. Nadat eerst door de administratie van de begraafplaats de puntjes op de i gezet werden en de nodige paperassen ingevuld werden kon dat. We hadden al eens een kijkje genomen en het grafmonument bleek in degelijke staat te zijn. Alleen door het feit dat het graf zich onder een bomenrij bevond en er jaren niets aan gedaan werd vonden we dat het monument wel een opknapbeurt kon gebruiken. De stichting Volkskracht was het volmondig met ons eens en betaalde een overeengekomen bedrag aan vzw Grafzerkje. Dit kon doordat Louis Van Dyck, lid van vzw Grafzerkje, die de taak op zich had genomen om het grafmonument een grondige opknapbeurt te geven geen enkele vergoeding wenste voor zijn arbeid.
De plaquette werd bij mij thuis bezorgd. Grappig was dat er met het Rotterdams koeriersbedrijf een afspraak was gemaakt om te plaat af te leveren om 13 uur. Om 7.50 uur van de afgesproken dag werd aangebeld en stond de firma voor de deur. Nadat ik vroeg of er in Nederland soms andere uren gelden dan hier zegde de man dat het kwam doordat hij de enorme files rond Antwerpen wilde vermijden. Ik zegde hem dat hij bij mijn afwezigheid de plaquette maar in de brievenbus had moeten deponeren bleek dat dit een niet-haalbare kaart was: de plaquette was immers 40 op 50 centimeter groot. De onvolprezen William bevestigde de plaat. Op 12 juli kwamen de heren Voogd en Kok, ex-beheerders van de stichting (de heer Voogd met bril), ter plaatse kijken en zij zagen dat het goed was.
Info over de stichting Volkskracht: www.volkskracht.nl

Tekst en foto's : Jacques Buermans