Nieuwsbrief Nr. 24 - juli 2005

Project Victor Driessens evolueert, langzaam maar zekerons testproject krijgt stilaan vorm


Vervolg op hetgeen geschiedde na de bestuursvergadering. Er is een positief onderhoud geweest met schepen Pairon van begraafplaatsen die onder meer ging onderzoeken of aan sponsors een retour kan gegeven worden via gedenkplaatjes. (tot op heden kregen we daar nog geen antwoord op maar we houden rekening met de verlofperiode)
In de inkomhal van het Toneelhuis werd een collectebus geplaatst met bijhorende informatie. Dit was een werk van lange adem. Na zonder probleem de toestemming van de stad Antwerpen van schepen Pairon bekomen te hebben en van de mensen van de Raad van Bestuur van het Toneelhuis had de praktische realisatie veel voeten in de aarde. De technische directeur vroeg ons, half mei, om zelf voor een urne te zorgen én voor de informatie en dit liefst zo vlug mogelijk te doen wegens het vooruitzicht van nog drie premières. Twee dagen later stonden Willem en ikzelf daar met onze urne en de nodige teksten. Drie premières later, half juni, werd de urne geplaatst.
Ondergetekende ging eens een kijkje nemen en stelde vast, hij had er € 50 “lokgeld” in gedeponeerd, dat dit geld niet verdwenen was maar dat er ook niet veel geld bijgekomen was. Momenteel is de schouwburg wegens verlof gesloten. Voordeel: men kan het “lokgeld” er niet uit stelen.
 
Daar de prijsoffertes zo ver uiteenlopen vroegen we ons af of het niet beter was om eens een “kenner” te laten kijken naar het grafmonument om zo te zeggen wat al dan niet diende te geschieden. We stuurde een mail naar Lode De Clercq en …. wachten nog steeds op een reactie. Idem voor ene Kris Wuyts, stadsarchitecte. Tijdens ons onderhoud met Ingo Luypaert van VCM stelde die voor om te bemiddelen bij de Dienst Monumentenzorg. Hij deed het nodige maar Monumentzorg stelde dat dit geen taak voor hen was. Half juli had ik een ontmoeting met Frank Hermans van de Erfgoedcel. Die ging bemiddelen bij Kris Wuyts en ook Lucie Beausart, van “Beeld in de stad” aanspreken. Tot op heden geen gevolg maar nogmaals het is verlof. Indien de “kenner” gevonden wordt en een correcte offerte opgemaakt wordt kunnen we dit voorleggen aan VCM die voor dit project dan kan zorgen voor de nodige fiscale vrijstellingen.
 
Het geplande onderhoud met schepen Heylen van cultuur om na te gaan of en hoeveel de stad kan bijdragen tot de restauratie werd eens te meer verschoven.
 
Een andere optie, we vroegen ons af of de Antwerpse brouwerij De Koninck geen bierkaartjes met mooie grafmonumenten kon maken en de vzw Grafzerkje als tegenprestatie een som ter beschikking kreeg voor de realisatie van het project, werd afgewezen.
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans