Nieuwsbrief Nr. 24 - juli 2005

Hergebruik is een feit in Antwerpeneindelijk kun je ook in Antwerpen een bestaande concessie overnemen


Half mei werd de nieuwe politiecodex door de Antwerpse gemeenteraad goedgekeurd. Natuurlijk waren we geïnteresseerd in de wijzigingen op begraafplaatsgebied. De eerste reacties die we ontvingen voor we inzage namen in de tekst beloofden weinig goeds. Op een vergadering ontmoette ik de mensen van Sint Fredegandus. Zij hadden een bericht gekregen dat, naar aanleiding van de politiecodex, de poorten dag en nacht dienden geopend te blijven. Het reglement stelde dat begraafplaatsen open zijn van zonsopgang tot zonsondergang maar bijkomend werd gesteld dat er niemand bij zonsondergang werd aangewezen om de poorten te sluiten en dat ze rustig dag en nacht open mochten blijven. (elders kunt u lezen dat dit zelfs voor “feestjes” gevolgen heeft) De mensen van Deurne waren daar niet echt gelukkig mee. Bij de eerstvolgende rondleiding op Schoonselhof merkte ik op dat men het slot, dat door iedere “ingewijde” kon geopend worden, verwijderd had. Maar positief ervaarde ik dan weer dat de dodenakker maar tot 16 uur bereikbaar is voor voertuigen. Een half uur minder om bijvoorbeeld bronzen deuren te pikken. Na het grondig doornemen van de tekst van de politiecodex bleek dat “hergebruik” nu ook tot de mogelijkheden behoorde. Indien men dan toch zo snel was om het reglement, gedeelte “open laten van begraafplaatsen” toe te passen vond ik dat ze de rest dan ook maar dienden te doen.
 
Ik wendde mij tot de administratie van de begraafplaats en ondervond alras dat ook dit gedeelte van het reglement geen noemenswaardige problemen met zich mee kon brengen. Ik kreeg vrijwel onmiddellijk de nodige informatie. Voor hergebruik golden de tarieven van de huidige concessies voor 2 urnen in volle grond en voor 25 jaar: € 751,25 maar dat wordt met de nieuwe tariefverordening € 800 en voor 2 urnen in grafkelder en voor 50 jaar: het dubbele. Opteren voor veelvouden van 2 kan indien de concessie dat toelaat, bijvoorbeeld een kelder van 6 maar dan dient uiteraard 3 maal de prijs betaald worden. De concessietermijn begint te lopen vanaf de datum van de aanvraag.
 
Mijn “vriend” Orlow Andersen ligt in volle grond dus hergebruik zag ik niet zitten wegens het feit dat ik het toch nog graag iets langer dan 25 jaar hier wil rondlopen, tot spijt wie benijd. Daarom opteerde ik voor het grafmonument voor Adolf Dumont. De nodige paperassen werden in orde gebracht en, op enkele details die nog dienen uitgespit te worden na (zoals dient ontruiming nu al te gebeuren of mag dat nadat ik het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde – waarbij blijkbaar, terecht, geopteerd zou worden voor onmiddellijke ontruiming), blijkt alles in orde te komen.
 
Opmerking: ge ziet dat zelfs in de dood alleenstaanden gediscrimineerd worden: concessies dienen per twee aangevraagd te worden.
 
 
 
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans.