Nieuwsbrief Nr. 24 - juli 2005

Caroline Delacroix ofte barones de VaughanMathilde Goelen gaat dieper in op het “mysterie” uit de vorige Nieuwsbrief


Ons lid Mathilde Goelen las in de vorige Nieuwsbrief over het “mysterie” van de maîtresse van koning Leopold II en gaf volgende toevoegingen:
 
Deze dame had dus te titel Baronne de Vaughan. Zij kreeg die titel, zo wordt gezegd, doordat de koning haar toevallig in Parijs op straat tegenkwam en zij op dat ogenblik haar handschoentjes liet vallen. De koning raapte ze op, groette haar en gaf ze terug met de woorden “vos gants”, vandaar de naam Vaughan. Dit meisje, Caroline Delacroix had als roepnaam Blanche. Zij was afkomstig uit een arm gezin in het noorden van Frankrijk. Haar ouders stierven vrij jong en als klein meisje werd zij aan de zorgen van haar grote zus toevertrouwd. Die grote zus was een straatmadelief en uiteraard werd Blanche dit ook. Haar zus geraakte aan een man, weken samen uit naar Congo en namen kleine zus mee. Maar Blanche kon in dat vreemde land niet wennen. Na enige tijd kwam zij heel alleen per boot naar haar land terug en strandde in Parijs. Maar op die boot leerde zij een jonge man kennen; ene zekere Durieux en de liefde kon beginnen. Samen vestigden zij zich in Parijs. Vrij vlug, zelfs na enkele weken, ontmoette zij Leopold II en er ontstond een vurige liefde. Hij 65 jaar oude, zij 17 jaar jong. Haar man Durieux had afgedaan en Blanche kwam in Brussel wonen. De koning schonk haar 2 zonen: Lucien en Philip.  Maar er kwam nog een derde zoon, waarvan de koning beweerde dat hij de vader niet was. Toen hij het zag erkende hij het als zijn zoon. Het arme kindje had een misvormd handje en Leopold was dat deze afwijking niet vreemd was in de koninklijke familie. De koning zorgde goed woor Blanche en haar kroost, schonk haar een villa in Brussel “Vanderborgt” en ook nog een in Frankrijk. Na zijn dood liet zijn oudste dochter Louise beide villa’s verzegelen. Blanche pakte in, vijf koffers in totaal, maar moest ijlings zonder iets vluchten naar Frankrijk. Stiekem kwam zij terug om haar koffers op te halen. Zij erfde van hem een gigantisch bedrag, men spreekt van 25 miljoen Belgische frank. Zijn wettige kinderen bleven in de kou en erfden niets.
 
Een tijdje later trouwde zij haar vroegere vriend Durieux. Hij was een gokker en verspeelde al haar geld. De drie zonen van de koning kregen allen de familienaam Durieux. Blanche sterft op 42 jarige leeftijd aan suikerziekte, één van haar zonen sterft op 7 jaar, een andere zoon kreeg de adellijke titel “Ravenstein”. Een kleinkind van Blanche en Leopold was ridder de Vrière; burgemeester van Beernem.
 
Het eigenaardige is dat de vader van Leopold II; onze eerste koning ook een verhouding had met Arcadie Clarette. Zij hadden samen 2 zonen; George en Arthur. Maar bij het overlijden van zijn vader, werd Arcadie door Leopold II zelf uit het land gezet.
 
Mathilde Goelen.