Nieuwsbrief Nr. 23 - mei 2005

Grafmonument Bertels in ere hersteldmet de hulp van de mensen van de begraafplaats


Eind juni 2002 werd het grafmonument van Bertels op perk Y van het Schoonselhof neergehaald. Er werd altijd gedacht dat dit het werk was van vandalen. (zie Nieuwsbrief 7) De vandalenstreken werden gemeld aan de bevoegde schepen de heer Pairon en er werd klacht tegen onbekenden neergelegd bij de politie van Wilrijk. De mensen van de begraafplaats plaatsten het beeld, een levensgrote mansfiguur van de hand van beeldhouwer Eward Melis, in hun depot. Enkele jaren later hoorden we dat het beeld, dat in 1981 al eens een levensgrote hamer kwijtraakte, wat in de weg stond. Omdat we altijd op deze technische mensen van de begraafplaats kunnen rekenen besloten we, hoewel de concessie eerst in 2007 vervalt, het beeld terug te plaatsen. Dankzij de hulp van enkele van deze mensen die met zwaar materiaal ter plaatse kwamen en dankzij onze “technische duizendpoot” William werd het beeld teruggeplaatst. Bij dit werk kwamen we tot de vaststelling dat de bevestiging doormidden gezaagd was. Dus het waren geen vandalenstreken maar wel een poging tot diefstal.
Terwijl er vroeger slechts uitzonderlijk diefstallen te meldden waren op Schoonselhof zijn er de laatste jaren al een aantal pogingen. De diefstal van het beeld van Bertels werd door ons toedoen verijdeld, idem de engel Löwenthal. (zie Nieuwsbrieven 16 en 20) Bij de bronzen deur van Nicolopulo (zie Nieuwsbrieven 22 en deze Nieuwsbrief) waren de dieven ons te vlug af. Wie zoiets doet is geen toevallige passant. Er dient eerder gezocht te worden bij de mensen die hier beroepshalve bezig zijn en dan bedoel ik zeker NIET de mensen van de begraafplaats of de bloemisten vanuit de omgeving maar eerder bij de malafide firma’s die hier restauratiewerken uitvoeren. Maar zulke aantijgingen zijn uiteraard moeilijk te bewijzen.
 
tekst en foto's : Jacques Buermans.