Nieuwsbrief Nr. 23 - mei 2005

Grenspost GeneAnneke Haasnoot pleegde volgend gedicht


En in de kaarsvlam doemen oude tijden
Een Kelt grijpt naar zijn harp, de wierook geurt
De bisschopswijn haar wangen roder kleurt
Langzaam wordt zij verlost uit al haar lijden
Zij laat haar blik over de heuvels glijden
Waar Walter Scott om dreary changes treurt
En in de kaarsvlam doemen oude tijden
De holocaust die zij wilde vermijden
De lava die haar door de straten sleurt
Nog eenmaal laat ze zich de stad rondrijden
En in de kaarsvlam doemen oude tijden
Een Kelt grijpt naar zijn harp, de wierook geurt

Anneke Haasnoot