Nieuwsbrief Nr. 22 - maart 2005

Geen laatste keerAnneke Haasnoot pleegde volgend gedicht


Na de rondgang,
Na de laatste rondgang
Faalde de dijkbewaking
Faalde de versterkte dijkbewaking

Niet na het kind dat sprak
Niet na het kind al dat zo droevig sprak

En niet bij de muziek nog, niet bij de muziek

Op weg naar het open hek, langs het vele
Hier rust, langs de muren en tuinen van as en
De bedjes vol speelgoed, het verlangen-

Een witte roos op reis
Een witte roos een derde maal op reis
Naar de spieren, de botten, de huid
Van de dichter, op zich een gedicht
Ooit op zich een gedicht, vol adem
Ultiem